Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản 165/BC-HĐND
Ngày ban hành 06/8/2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Trích yếu Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản