Chi tiết văn bản  
Ký hiệu văn bản Số: 30 /BC-DT
Ngày ban hành 12/7/2018
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Trích yếu BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết V/v thông qua đồ án quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản