Nghiên cứu - Trao đổi  
Đại biểu HĐND không cần tăng nhiều về số lượng nhưng phải tăng mạnh về chất lượng (14/04/2015)
Tiếp tục khẳng định quan điểm, tổ chức chính quyền địa phương phải bao gồm HĐND và UBND, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các Ủy viên UBTVQH cũng nêu rõ: để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thì cần phải tăng chất lượng đại biểu. Theo đó, nên giảm tối đa đại biểu ở cơ quan hành chính nhà nước; tăng đại biểu ở Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia. Đại biểu HĐND không cần tăng nhiều về số lượng nhưng phải tăng mạnh về chất lượng. Phải chọn được những đại biểu dám nghĩ và dám nói đại diện cho dân.
 
Tập trung lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 (21/03/2015)
Đón Xuân Ất Mùi 2015, với mong muốn vạn sự tốt lành - năm mới dành nhiều thành tích mới. Năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện quan trọng và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực rất đáng trân trọng. Năm 2015, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2011-2015); năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng : Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt nam, 40 năm giải phóng Miền Nam..., đặc biệt, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Không ngừng đổi mới, Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015 (21/03/2015)
Năm 2014 qua đi đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều ghi nhận đầu tiên là Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn, nổi bật là việc quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách của tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, quyết định một số nội dung mới thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trong năm, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, có những kỳ họp chỉ cách nhau một tháng, nhưng áp lực về công việc và thời gian không làm ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ họp
 
Nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh (21/03/2015)
Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.
 
Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND, Đại biểu HĐND (21/03/2015)
Điều 9 Hiến pháp 2013 đã xác định quyền dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN).
 
Kinh nghiệm trong công tác thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình của UBND trình kỳ họp HĐND (21/03/2015)
Thẩm tra, đánh giá các báo cáo, tờ trình, đề án đ¬ược trình tại kỳ họp HĐND là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của các Ban HĐND. Thẩm tra, đánh giá các báo cáo, đề án là nhằm xem xét tính khoa học, tính chính xác, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi của các vấn đề trong báo cáo của UBND tỉnh, các ngành tư pháp trình HĐND; là cơ sở giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin, thấy được những vấn đề cần tập trung để thảo luận và quyết định, góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân (21/03/2015)
Trước khi được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân hầu như ai cũng chưa hiểu nhiều về nhiệm vụ của người đại biểu, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân phải làm những việc gì? Để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu thì phải có kỹ năng hoạt động. Trong khuôn khổ bài viết này tôi xin trao đổi 3 kỹ năng quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ người đại biểu Hội đồng nhân dân, đó là kỹ năng tại kỳ họp; kỹ năng giám sát và kỹ năng tiếp xúc cử tri.
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh (21/03/2015)
Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND và Tổ đại biểu HĐND: “Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc quản lý Nhà nước”; “Đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri...”. Các đại biểu HĐND được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu HĐND. Tổ đại biểu HĐND tổ chức họp định kỳ theo quy định để bàn kế hoạch công tác, thảo luận nghiên cứu tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp; tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri...
 
Nổi bật những thành tựu xây dựng Điện Biên giàu đẹp theo Di chúc của Bác (21/03/2015)
45 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, ổn định đời sống nhân dân, chủ động đập tan mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, góp phần cùng cả nước thực hiện lời dặn của Bác: "Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".
 
Công tác phòng chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên (21/03/2015)
Hiện nay, theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh có khoảng 370 phụ nữ, trẻ em vắng mặt tại địa phương không rõ lý do, tập trung nhiều tại các huyện: Tuần Giáo (84 người), Tủa Chùa (89 người), Nậm Pồ (50 người), Mường Ảng (33 người). Từ năm 2011 đến tháng 6/2014, cơ quan công an đã khởi tố 35 vụ mua bán người với 47 đối tượng phạm tội, làm rõ 80 nạn nhân bị mua bán.
 
Giảm nghèo ở Điện Biên thành tựu và thách thức (21/03/2015)
Sau giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giảm nghèo , bà Giàng Thị Hoa, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ: “Dù có chính sách tốt, dù cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc, nhưng nhận thức của một bộ phận người nghèo chưa thay đổi, còn ỷ lại thì công cuộc giảm nghèo chả khác chi “bắt cóc, bỏ đĩa”, khó bền vững. Người dân phải thay đổi nhận thức, phải có động lực, tự vươn lên, công cuộc thoát nghèo mới bền vững”.
 
Tổ chức tiếp xúc cử tri như thế nào cho hiệu quả, khắc phục tính hình thức (21/03/2015)
Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ của đại biểu HĐND, đã được quy định trong Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được hiểu là việc đại biểu HĐND thông qua các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức gặp gỡ cử tri nơi bầu ra mình để thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri chuyển tải đến HĐND, đồng thời báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.
 
Luật Tiếp công dân - khẳng định bản chất dân chủ của Nhà nước ta (21/03/2015)
Tiếp công dân là một trong những công tác quan trọng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Thông qua việc tiếp công dân, Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các thông tin kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác tiếp công dân là một biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đây cũng chính là biện pháp để công dân thực hiện quyền làm chủ của mình để tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.
 
Ý kiến trao đổi - Hoàn thiện thể chế đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (21/03/2015)
Triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Quốc hội tập trung xây dựng nhiều dự án luật rất quan trọng nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp. Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương được xây dựng đảm bảo mục tiêu là tổ chức chính quyền địa phương hợp lý, phù hợp với đô thị, nông thôn, miền núi; bảo đảm chính quyền địa phương các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.
 
Bước chuyển nông thôn mới ở Điện Biên (21/03/2015)
Dẫu biết rằng để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cả chặng đường dài và gian khó. Song với nỗ lực, quyết tâm theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"... là điểm nhấn, tạo "cú hích" để diện mạo khu vực nông thôn ngày càng "thay da đổi thịt".