Nghiên cứu - Trao đổi  
Thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú và trường dân tộc ban trú (21/03/2015)
Ngày 21/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú (Quyết định 85). Với những chính sách đó đã tạo ra “cú huých” cho công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục ở vùng cao, từ đó đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Mỗi quan hệ giữa thi đua và khen thưởng (21/03/2015)
"Thi đua" là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Khen thưởng" là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Ở đâu có quyền lực, ở đó phải có giám sát quyền lực Ở đâu có chính quyền nhân dân, ở đó phải có HĐND (23/01/2015)
Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các Ủy viên UBTVQH nêu rõ: Hiến pháp quy định phải giám sát quyền lực. Dân làm chủ quyền lực nhà nước. Dân giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương thông qua cơ quan đại diện của mình là HĐND. Cùng một cấp chính quyền, cùng một tổ chức bộ máy nhà nước nhưng nơi có, nơi không có HĐND - giải thích kiểu gì cũng không thỏa đáng và khẳng định: mô hình tổ chức chính quyền địa phương phải theo nguyên tắc ở đâu có chính quyền nhân dân, ở đó phải HĐND để giám sát việc thực thi quyền lực của UBND. Dứt khoát. Không thể làm khác.
 
Mô hình chính quyền địa phương: Vẫn rối bời (21/01/2015)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương...Dù đã qua thảo luận tại Quốc hội song tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình nào vẫn là vấn đề còn quan điểm rất trái chiều, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng 20/1.
 
Đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát, tiếp xúc cử tri (05/12/2014)
Phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, cách thức điều hành hiệu quả góp phần phát triển KT – XH, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo QPAN trên địa bàn.
 
Đại biểu chuyên trách: hạt nhân của HĐND (11/11/2014)
Để thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, ngoài việc HĐND phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức HĐND và UBND cần bảo đảm để cơ quan dân cử địa phương có một cơ cấu, tổ chức bộ máy đủ mạnh, trong đó đại biểu chuyên trách được xem như là hạt nhân của bộ máy đó.
 
Chưa thống nhất về tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, phường (10/11/2014)
Thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, vẫn còn không ít ý kiến đại biểu Quốc hội trái chiều nhau về việc tổ chức hay không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở các cấp quận, phường.
 
Khó khăn khi giải quyết án hành chính tại Tòa án địa phương (14/10/2014)
Từ ngày 01/7/2011 trở về trước, khi giải quyết xét xử các vụ án hành chính, Tòa án áp dụng Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, tuy nhiên các vụ án mà Tòa án địa phương thụ lý giải quyết không nhiều, từ năm 2008 đến năm 2012 Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mới giải quyết 14 vụ. Ngày 01/7/2011 Luật tố tụng hành chính mới có hiệu lực, mở rộng hơn thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với các loại vụ việc, án hành chính có chiều hướng gia tăng về số vụ. Tuy nhiên phần lớn vụ án hành chính do Tòa án cấp huyện thụ lý, giải quyết là các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (khởi kiện quyết định thu hồi đất, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế...). Vì vậy ở bài viết này chỉ xin nêu ra một số khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm tạo được sự đồng thuận từ phía người dân - chính quyền địa phương trong công tác giải quyết xét xử án hành chính tại Tòa án.
 
DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC SI LA, SAU 5 NĂM NHÌN LẠI (14/10/2014)
Dân tộc Si La là dân tộc đặc biệt rất ít người ở nước ta nói chung và ở tỉnh Điện Biên nói riêng với dân số 35 hộ 135 nhân khẩu tại Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. Trước kia, bản ở biệt lập, giao thông đi lại rất khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trường lớp học, nước sinh hoạt chưa được đầu tư, tỉ lệ đói nghèo cao, nhà cửa chủ yếu làm bằng tranh tre, lá nứa, dân số chậm phát triển hầu hết hôn nhân cận huyết thống, các hủ tục lạc hậu còn mang nặng, ít quan hệ với bên ngoài, văn hóa dần mai một. Do vậy, Đảng, Nhà nước và tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư dự án để bảo tồn phát triển dân tộc này giai đoạn 2005 đến 2010.
 
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA HIẾN PHÁP 2013 (14/10/2014)
Hiến pháp được thông qua tại kỳ họp thứ sáu - Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) có hiệu lực từ ngày 01- 01-2014.
 
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu HĐND tỉnh – huyện năm 2014 (13/10/2014)
Sáng ngày 7/10, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện năm 2014. Dự Hội nghị có các đồng chí Giàng Thị Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Tuân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh và thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.