Nghị quyết HĐND tỉnh  
STTTênCập nhậtXem văn bảnDownload
1 K14. 150. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
2 K14.148. Nghị quyết điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và Điện Biên 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
3 K14.147. Nghị quyết về Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
4 K14. 146. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
5 K14. 145. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
6 K14. 144. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
7 Bieu 1 K14. 144. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
8 bieu 2a K14. 144. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
9 bieu 2b K14. 144. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
10 bieu 2c K14. 144. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
11 K14. 144. biểu 3.4 Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
12 K13. 144, Biểu còn lại, Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
13 K14. 143.Nghị quyết về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
14 K14.142. Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao số lượng người làm việc cho các Hội có tính chất đặc thù và thống nhất số lượng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
15 K14. 141.Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên, năm 2020. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
16 K14. 140 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/2015/NQ – HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
17 K14. 139 Nghị quyết về Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
18 K 14. 138.Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
19 K14. 137 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, giai đoạn 2016-2020. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
20 K14. 136. Nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
21 K 14. 135. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
22 K14. 133 Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
23 K 14.133 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
24 K14. 132 Nghị quyết về Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
25 K14.131. Nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
26 Phụ lục 3.4. Nghị quyết thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
27 Phụ lục 2. Nghị quyết thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
28 Phụ lục 1. Nghị quyết thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
29 Nghị quyết thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
30 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
31 K14. 17.2019 Nghị quyết Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
32 16/2019.Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
33 142. Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao số lượng người làm việc cho các Hội có tính chất đặc thù và thống nhất số lượng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020. 12/07/2021 Xem trực tiếp Download
34 Nghị quyết: Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên 08/07/2021 Xem trực tiếp Download
35 Nghị quyết: V.v điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km146+200/QL12) - TT. xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa chùa - Nậm Mức - Huổi Mí). 08/07/2021 Xem trực tiếp Download
36 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ. 08/07/2021 Xem trực tiếp Download
37 Nghị quyết: Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 08/07/2021 Xem trực tiếp Download
38 Nghị quyết: Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 08/07/2021 Xem trực tiếp Download
39 Nghị quyết: Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 08/07/2021 Xem trực tiếp Download
40 Nghị quyết: Về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay 08/07/2021 Xem trực tiếp Download
12