Nghiên cứu - Trao đổi  
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Thảo luận các vấn đề trọng tâm, thẳng thắn trong hoạt động chất vấn (09/12/2016)
CTTĐT - Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV được tiến hành trong 4 ngày (khai mạc từ sáng ngày 7/12), với nhiều nội dung quan trọng. Với sự điều hành linh hoạt của chủ tọa kỳ họp, trách nhiệm của đại biểu HĐND bước đầu đã tạo nên thành công của kỳ họp, nhất là trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra Báo cáo, Đề án, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 04 HĐND tỉnh khóa XIV (06/12/2016)
CTTĐT - Chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các Báo cáo, Đề án, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Văn hóa – xã hội. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Lê Văn Quý - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo trong khối Văn hóa - Xã hội. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - UVTT HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì phiên họp.
 
Kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016, để triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên (05/07/2016)
CTTĐT - Năm 2016, năm kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới 2016-2021 với một khí thế mới: Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm thực hiện luật Tổ chức chính quyền địa phương...
 
Một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi và hiệu quả (05/07/2016)
CTTĐT - Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm, ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện để các tỉnh miền núi nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân từng bước được cải thiện. Hoạt động của HĐND các cấp luôn được sự quan tâm lãnh đạo của cấp Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, biên giới quốc gia được giữ vững, nhân dân các dân tộc đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
 
Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh (05/07/2016)
CTTĐT - Hoạt động quan trọng và chủ yếu của HĐND tỉnh là tổ chức các kỳ họp, thông qua đó xem xét, quyết định những chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó quan trọng là nâng cao chất lượng công tác thẩm tra tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.
 
Ban Dân tộc nâng cao chất lượng trong công tác giám sát (05/07/2016)
CTTĐT - Việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và nhằm mục đích đảm bảo thực thi nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND. Hoạt động giám sát của HĐND có nhiều hình thức, phương thức, thông qua nhiều chủ thể, trong đó có giám sát tại các kỳ họp, giám sát giữa các kỳ họp; giám sát của HĐND, của Thường trực, các ban HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND. Như vậy, hoạt động giám sát của HĐND có phạm vi rất rộng, nội dung phong phú, đối tượng đa dạng và được tiến hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định. Đồng thời phải đổi mới về phương pháp, nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở từng thời kỳ.
 
Đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư gắn với việc phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân thị xã Mường Lay (05/07/2016)
CTTĐT - Thực hiện Dự án Thủy điện Sơn La, thị xã Mường Lay có trên 3.000 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 2.223 hộ nông nghiệp; trong khi đó, diện tích đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản đều bị thu hẹp. Chính vì thế, việc đảm bảo ổn định, nâng cao đời sống và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của đồng bào tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ, chính quyền thị xã.
 
Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Tủa Chùa (05/07/2016)
CTTĐT - Nghị quyết 30a là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện đặc biệt khó khăn. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là yếu tố quan trọng giúp cho các huyện nghèo nói chung, Tủa Chùa nói cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ đối với sự phát triển của huyện, trong những năm qua cả hệ thống chính trị của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:
 
Giải pháp tổ chức huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuần Giáo (05/07/2016)
 
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở thành phố Điện Biên Phủ (05/07/2016)
CTTĐT- Như chúng ta đã biết, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, trong đó, đối với HĐND thành phố, các chủ thể có trách nhiệm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này bao gồm Thường trực HĐND và các Ban HĐND, ngoài ra đại biểu HĐND cũng có trách nhiệm thực hiện. Thông qua việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này Thường trực HĐND, đại biểu HĐND hiểu được tâm tư, nguyện vọng của công dân, đồng thời việc giám sát đảm bảo đơn thư của công dân được giải quyết, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 
Chúng tôi đã đến trường sa (05/07/2016)
CTTĐT - Con tàu hú ba hồi còi dài, rời Cảng Cát Lái đưa chúng tôi đi Trường Sa. Gần 200 cán bộ, của nhiều đơn vị, mỗi người một tâm trạng khó tả trên con tàu 561 của Lữ đoàn 146 Hải quân nhân dân Việt nam ra thăm, tặng quà động viên quân, dân đảo Trường Sa. Đa số là đi lần đầu ra biển lớn, ra đảo, cho nên ai ai cũng háo hức, mong chờ, muốn ra ngay với Đảo.
 
Nữ đại biểu dân cử được Nhân dân mến phục tin yêu (05/07/2016)
CTTĐT - Về xã Thanh Minh, hỏi chị Đỗ Thị Thu Hà - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã, ai cũng biết. Bởi chị là tấm gương sáng phụ nữ điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", là Nữ đại biểu dân cử được Nhân dân Thanh Minh mến phục tin yêu.
 
Văn phòng – chuyện vui, buồn (05/07/2016)
CTTĐT- Trước khi làm công tác Văn phòng tôi làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác Dân số KHHGĐ. Khi làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đi đâu trên xe tôi cũng có vài ba gói kẹo "sơ cua", thấy trẻ em là tôi có cái mà cho. Khi làm công tác Dân số KHHGĐ, trên xe tôi toàn "bao cao su, thuốc tránh thai" đi xuống xã tuyên truyền có cái mà "làm mẫu". Khi làm công tác Văn phòng, đi đâu tôi hay nhìn ngang, nhìn ngửa xem lãnh đạo có bảo gì không để còn "chạy". Thế mới có chuyện mấy thằng tóc xanh, tóc đỏ xông vào định đánh tôi, bảo sao nhìn đểu chúng.
 
Những điều chỉnh mới của Luật bảo hiểm xã hội (23/11/2015)
CTTĐT - Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, gồm 09 Chương, 125 Điều; Luật Bảo hiểm xã hội quy định chi tiết hơn một số chính sách về bảo hiểm xã hội hiện hành và bổ sung nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động; Quy định lộ trình đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng, sự bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội, đảm bảo tính khoa học và yêu cầu thực tiễn. Những điều chỉnh mới đó là:
 
Cần giúp cử tri nhận thức đúng quy định: tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (23/11/2015)
CTTĐT - Trong cuộc tiếp xúc cử tri ở huyện Điện Biên, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến thắc mắc và có phần bức xúc của cử tri về việc thực hiện Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1.1.2015. Qua nắm tình hình dư luận, cử tri nhiều nơi trên địa bàn tỉnh cũng thắc mắc khá nhiều về vấn đề này.