Nghiên cứu - Trao đổi  
Nhớ về những ngày tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam (01/09/2015)
Ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thời khắc lịch sử đó đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong không khí hào hùng của cả nước kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015), chúng ta cùng nhớ về những thời khắc lịch sử cách đây tròn 70 năm.
 
Một số điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (05/08/2015)
Ngày 19/6 tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 7 chương và 50 điều (sau đây gọi là Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015) và theo quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. So với Luật hiện hành, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung tương đối cơ bản, toàn diện.
 
Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt hoạt động (24/07/2015)
CTTĐT - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Ban biên tập Thông tin Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã phỏng vấn đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề như sau:
 
Những điểm mới trong Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (24/07/2015)
CTTĐT - Ngày 20/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương với gần 90% đại biểu tán thành. Luật gồm 8 chương với 143 điều: Chương 1 những qui định chung có 15 điều qui định chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và CTTĐT - Ủy ban nhân dân; chính quyền địa phương ở nông thôn phân đơn vị hành chính là tỉnh, huyện, xã; chính quyền địa phương ở đô thị có thành phố trực thuộc Trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố và phường, thị trấn. Chương II có 21 điều qui định cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Chính quyền nông thôn. Ở nước ta hiện nay chính quyền nông thôn chiếm phần lớn (58/63 tỉnh). Chương III chính quyền đô thị có 35 điều. Chương IV chính quyền địa phương ở Hải đảo có 2 điều. Chương V chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính đặc biệt do Quốc hội quyết định thành lập (Hiện nay ở nước ta chưa có). Chương VI qui định hoạt động của chính quyền địa phương có 50 điều. Chương VII thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh đơn vị hành chính có 12 điều. Chương VIII điều khoản thi hành, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri (24/07/2015)
CTTĐT - Hoạt động tiếp xúc cử tri là một kênh thông tin rất quan trọng để mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân thấy được hiệu quả của những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được các cấp chính quyền tổ chức triển khai thực hiện; những phát sinh từ thực tiễn, những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của cử tri..., thông qua đó giúp các đại biểu dân cử thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, có những đóng góp để HĐND quyết định, đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn nhằm phát huy những tiềm năng thế mạnh thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Như vậy, tiếp xúc cử tri là một trong những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của đại biểu Hội đồng nhân dân, song vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân?
 
Hiệu quả trong đối thoại trực tiếp với dân (24/07/2015)
CTTĐT - Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Các đơn thư, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đêù được nghiên cứu chuyển các cơ quan chức năng xem xét trả lời. Những đơn thư bức xúc gửi đến nhiều lần, Thường trực HĐND đã phối hợp với Đoàn đại biểu QH tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, họp với các ngành chức năng tìm biện pháp giải quyết. Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh các cấp các ngành đã có phương án tích cực giải quyết, sau đây là một số vụ việc đã được giải quyết có hiệu quả
 
Điện Biên triển khai, thi hành Luật căn cước công dân (24/07/2015)
CTTĐT - Ngày 18/5/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 385/QĐ-UBND Ban hành kế hoach triển khai Luật Căn cước công dân; UBND tỉnh đặt ra mục đích là triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong cấp và quản lý căn cước công dân; thực hiện quản lý, duy trì hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu căn cước công dân góp phần phục vụ quản lý dân cư, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
 
Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên, cần lắm sự quan tâm của các cấp, các ngành (24/07/2015)
CTTĐT - Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đối với các dân tộc rất ít người như: Mảng, Si la, Cống, Cờ Lao là một chủ trương lớn, nhằm mục tiêu thực hiện xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng số lượng và chất lượng dân số, nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.
 
Những ý kiến tham gia đã được đưa vào luật Tổ chức Chính quyền địa phương (24/07/2015)
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc là diễn đàn để những người đại biểu dân cử, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, thảo luận, sẻ chia những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời cũng là dịp để trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp. Trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong hệ thống chính trị.
 
Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND (23/07/2015)
CTTĐT - Trước khi được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân hầu như ai cũng chưa hiểu nhiều về nhiệm vụ của người đại biểu, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân phải làm những việc gì? Để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu thì phải có kỹ năng hoạt động. Trong khuôn khổ chuyên đề này tôi xin trao đổi 2 kỹ năng quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ người đại biểu Hội đồng nhân dân, đó là kỹ năng tại kỳ họp và kỹ năng tiếp xúc cử tri.
 
Mường Nhé nhiều chương trình, dự án đầu tư có hiệu quả dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (21/07/2015)
CTTĐT - Những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã nhận được nhiều chương trình, dự án, chính sách đầu tư của Đảng và Nhà nước. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần cuộc sống của người dân nơi đây đã được cải thiện rõ nét; nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và của các cấp uỷ, chính quyền địa phương; tình đoàn kết các dân tộc ngày thêm bền chặt; kinh tế - văn hoá - xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
 
Tên gọi khác của đồi A1 trước chiến dịch điên biên phủ năm 1954. (21/07/2015)
Đồi A1 là một trong những điểm di tích rất nổi tiếng trong tổng thể cụm di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, sự kiến tạo của thiên nhiên không biết vô tình hay hữu ý đã tạo nên một quả đồi nằm dài theo hướng Tây Bắc-Đông Nam này vị trí rất quan trọng. Trong lịch sử thiên di qui mô lớn của bộ tộc Thái, có một chiến tướng cầm binh mãi mã đi “mở đất” cũng đã từng chọn quả đồi này để lập dinh lũy, và trong số chúng ta có thể có những người chưa biết quả đồi này trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam có tên gọi là “Pom Lạng Chượng”; thời kỳ thực dân Pháp chiếm đóng gọi là “đồi Đồn Tây”, “Ê-li-an (Eliane) 2”; từ chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ năm 1954 cho đến nay được gọi là “đồi A1”.
 
Tiếp thêm niềm tin cho dân tộc rất ít người (22/06/2015)
Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 2123/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người” trên địa bàn tỉnh ta đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em và học sinh từ đó, góp phần tiếp thêm niềm tin, tạo nền móng vững chắc trong sự nghiệp phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người...
 
Còn nhiều việc cần “bàn” (22/06/2015)
Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND, ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh được xem như là động thái “trải thảm đỏ” chào đón các doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển cây cao su tại tỉnh Điện Biên, đồng thời tiếp thêm động lực cho các hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất để trồng cây cao su yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, để áp dụng chính sách vào thực tiễn không phải là việc đơn giản. Thực tế sau 4 năm triển khai, xung quanh việc áp dụng chính sách này vẫn còn nhiều việc cần “bàn”.
 
Giám sát mạnh sẽ tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động (10/06/2015)
iệc QH xem xét, ban hành một đạo luật về hoạt động giám sát của QH và HĐND sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động để QH, HĐND thực hiện tốt hơn nữa một trong ba chức năng Hiến định của mình; đồng thời, các chủ thể chịu sự giám sát cũng sẽ ý thức rõ hơn về việc chấp hành nghiêm các nghị quyết, kiến nghị, kết luận giám sát của QH.