Ban KT và NS  

Đề nghị UBND tỉnh dự kiến phân bổ theo từng năm trong giai đoạn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đối với nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng

Cập nhật ngày 29/09/2021

HĐND - Ngày 27/9, đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 -2025. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thành viên Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.


Tại cuộc họp, đồng chí Lò Văn Phương -  Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số dự án chưa đủ điều kiện phân bổ do chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công; rà soát: Tên của các dự án để điều chỉnh phù hợp, chính xác với địa danh; các dự án để bố trí nguồn vốn đảm bảo thời gian theo quyết định đã phê duyệt của dự án; các dự án kéo dài qua nhiều giai đoạn đã hoàn thành, nhưng chưa quyết toán xong, phải điều chỉnh QĐĐT, để phù hợp với cơ cấu nguồn vốn được bố trí, đảm bảo thanh toán dứt điểm cho các dự án. Đề nghị UBND tỉnh dự kiến phân bổ theo từng năm trong giai đoạn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đối với nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng 1.163.562 triệu đồng…

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan báo cáo, giải trình, làm rõ các nội dung liên quan, các đại biểu tham dự họp nhất trí trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Kết luận phiên họp thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lỳ Thị Phương Diện đánh giá cao trách nhiệm của đại biểu tham dự cuộc họp; đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đai biểu, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh, khóa XV theo quy định./.

Tin, ảnh: Thúy Chinh

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV
Khai thác khoáng sản đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh