Ban KT và NS  

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật ngày 06/06/2020

HĐND - Ngày 03/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản từ năm 2017-2019 trên địa bàn tỉnh”. Dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 3092/KH-UBND ngày 22/8/2014 triển khai việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ; Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng và hướng dẫn bằng văn bản tới các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 05 điểm mỏ và 05 điểm đăng ký khai thác trong phạm vi diện tích xây dựng công trình với tổng số tiền được phê duyệt là hơn 4 tỷ 148 triệu đồng; số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu nộp ngân sách nhà nước năm 2017 là 3 tỷ 844 triệu đồng; Năm 2018: đã thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 04 điểm mỏ và 02 vị trí đăng ký khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án với tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được phê duyệt là hơn 4 tỷ 814 triệu đồng; Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh thu được tính đến thời điểm báo cáo là 10 tỷ 344 triệu đồng. Năm 2019: đã thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 06 vị trí đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất dự án với tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được phê duyệt là hơn 617 triệu đồng; Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh thu được tính đến thời điểm báo cáo là 8 tỷ 994 triệu đồng. 

Sản lượng khai thác khoáng sản từ năm 2017-2019 đối với các loại khoáng sản: Đá vôi xi măng 360.260m3; đá làm vật liệu thông thường 1.194.525 m3; Cát làm việt liệu thông thường 106.496m3; Chì, kẽm 10.460 tấn; than 18.840 tấn.

Trong giai đoạn từ năm 2017-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung như: Công tác thăm dò khoáng sản, cấp 04 giấy phép; công tác khai thác khoáng sản cấp,08 giấy phéo khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, điều chỉnh 02 giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đối với 01 giấy phép, chấp thuận cho đăng ký khai thác, thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện tích đất công trình đối với 10 vị trí.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phối hợp triển khai các văn bản hướng dẫn việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản từ năm 2017-2019 trên địa bàn tỉnh; đồng thời xem xét tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Sở để tổng hợp vào báo cáo giám sát theo quy định./.

Tin, ảnh: Thuý Chinh

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại huyện Nậm Pồ