Ban KT và NS  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh

Cập nhật ngày 02/12/2019

HĐND - Sáng 30/11/2019, Đồng chí Vùi Văn Nguyện, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan.


Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Dự thảo Nghị quyết đánh giá tình hình triển khai và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020; Dự thảo Nghị quyết tờ trình ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; Dự thảo Nghị quyết tờ trình thông qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết tờ trình thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cơ bản đồng tình với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung trong báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, tỉnh Điện Biên và việc chậm giải ngân nguồn vốn của một số chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, đối với các khoản nợ thuế: Cần thực hiện ngay phương án xử lý, thu hồi nợ đọng thuế đã được phê duyệt như đối với nhóm nợ thuế có khả năng thu, tiền chậm nộp, tiền phạt, thì tổ chức thực hiện đầy đủ giải pháp thu nợ và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi cho NSNN…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vùi Văn Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban và các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV theo quy định./.

Thúy Chinh

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại huyện Nậm Pồ
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Đề nghị giải quyết dứt điểm việc sắp xếp giao đất ở cho 05 hộ dân cư, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh