Ban KT và NS  

Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản

Cập nhật ngày 08/06/2020

HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 04/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp điểm mỏ khai thác cát tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên của Công ty TNHH Lâm My.


Theo báo cáo của Công ty TNHH Lâm My: Công ty thực hiện theo Quyết định phê duyệt cấp quyền khai thác khoáng sản số 462/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên (thời hạn của giấy phép 7 năm), tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 400 triệu đồng, loại khoáng sản được phép khai thác là cát xây dựng các loại; diện tích khu vực khai thác 1,23ha; mức sâu khai thác 04m; trữ lượng được phép khai thác trong đó trữ lượng địa chất 55.544,7m3; trữ lượng khai thác 48.190m3.

Hoạt động khai thác của Công ty tính đến thời điểm hiện nay đạt 28.953,3m3, khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được 1.470m3 đất, tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ 16.939,3m3, tổng doanh thu đạt 6,157 tỷ đồng, đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đã nộp thuế Tài nguyên 793 triệu đồng; phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản 136 triệu đồng; tiền thuê đất 39 triệu đồng; thuế GTGT 163 triệu đồng; tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản 53 triệu đồng; tiền cấp quyền khai thác 398 triệu đồng; thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác.

Phát biểu tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã đánh giá cao việc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật của doanh nghiệp; đồng thời đề nghị doanh nghiệp trong quá trình khai thác cần tuân thủ các quy định về khai thác khoáng sản đi đôi với bảo vệ môi trường, nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản theo đúng quy định./.

Tin, ảnh: Thúy Chinh

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà