Ban KT và NS  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 13/07/2018

CTTĐT - Ngày 12/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung xem xét, đánh giá, thảo luận 04 nội dung báo cáo, tờ trình và 03 dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp điều hành NSNN 6 tháng cuối năm 2018; Thông qua đồ án quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy định phân cấp quản lý, sử dung tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình và tham gia vào dự thảo các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Đối với Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, các đại biểu tập trung thảo luận: về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đánh giá các chỉ tiêu so với tiến độ kế hoạch, các chỉ tiêu ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế; việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở so với kế hoạch; tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN còn diễn ra ở một số doanh nghiệp; kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND…; thảo luận, bổ sung thêm một số tồn tại, hạn chế trong báo cáo của UBND tỉnh chưa đề cập; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018. Về báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp điều hành NSNN 6 tháng cuối năm 2018, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; bổ sung những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng cuối năm 2018. Đối với dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công, các đại biểu tập trung thảo luận: về thẩm quyền quyết định thuê tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phê duyệt phương án xử lý tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu..; tham gia về thể thức, bố cục và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu vào báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã được thống nhất tại cuộc họp để bổ sung, chỉnh sửa bảo đảm kịp thời; các ý kiến tham gia vào dự thảo các báo cáo thẩm tra, Ban tiếp thu, xem xét, tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện trình Kỳ họp HĐND tỉnh./.

Mạnh Thắng

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại huyện Nậm Pồ
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Đề nghị giải quyết dứt điểm việc sắp xếp giao đất ở cho 05 hộ dân cư, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Chương trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo