Các Ban HĐND tỉnh  
Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV (05/12/2020)
HĐND - Ngày 4/12, Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan.
 
Cần rà soát kỹ các tiêu chuẩn, đối tượng được đề nghị xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên" (05/12/2020)
HĐND - Ngày 03/12, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Vừ Thị Liên - UVTT HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh (04/12/2020)
HĐND - Chiều 02/12, đồng chí Đỗ Thị Luyến, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan.
 
Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV (02/12/2020)
HĐND - Ngày 01/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, các sở ngành có liên quan.
 
HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV (16/07/2020)
HĐND - Ngày 11/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Khai thác khoáng sản đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững (09/06/2020)
HĐND - Sáng ngày 05/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát trực tiếp tại mỏ đá Tây Trang 7 của Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Tây Bắc.
 
Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản (08/06/2020)
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 04/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp điểm mỏ khai thác cát tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên của Công ty TNHH Lâm My.
 
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (06/06/2020)
HĐND - Ngày 03/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản từ năm 2017-2019 trên địa bàn tỉnh”. Dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh (29/04/2020)
HĐND - Sáng 28/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Vùi Văn Nguyện – UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phiên họp.
 
HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi hơn 170 ha đất để thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (29/04/2020)
HĐND - Chiều 28/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan. Đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV (05/12/2019)
HĐND - Trong chương trình kỳ họp, chiều ngày 5/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.
 
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh (04/12/2019)
HĐND - Sáng ngày 29/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (02/12/2019)
HĐND - Sáng 30/11/2019, Đồng chí Vùi Văn Nguyện, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (02/12/2019)
HĐND - Chiều 27/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành có liên quan. Đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV (03/07/2019)
HĐND - Ngày 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan... Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.