Các Ban HĐND tỉnh  
Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức họp thẩm tra kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (31/03/2022)
Sáng ngày 30/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Lò Văn Tiến - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có phương án, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện để hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt (31/03/2022)
Ngày 30/3, đồng chí Lỳ Thị Phương Diện - UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, tham gia nhiều ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh (09/12/2021)
Tiếp tục chương trình làm việc ngày đầu tiên của kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV, chiều ngày 07/12, tại phòng họp 4A – Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng (Tổ số 03) đã tiến hành phiên thảo luận. Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan - Tổ trưởng, Đại biểu Nguyễn Tiến Đạt - Tổ phó đồng chủ trì phiên thảo luận.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV (06/12/2021)
Chiều ngày 04/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV. Dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vừ A Bằng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Lò Thị Bích - UVTT HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì phiên họp.
 
HĐND tỉnh sẽ ban hành chính sách hỗ trợ học sinh trường THPT chuyên và mức thưởng về kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện Biên (05/12/2021)
Sáng ngày 04/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức họp thẩm tra các nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành tỉnh.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (17/11/2021)
HĐND - Chiều ngày 15/11, thực hiện giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; đi cùng đoàn có các đồng chí là lãnh đạo Văn phòng HĐND -UBND thành phố Điện Biên Phủ, lãnh đạo, công chức xã Thanh Minh, xã Pa Khoang.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện các thủ tục thành lập bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé (15/11/2021)
HĐND - Ngày 12/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lò Thị Bích, UVTT HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện các thủ tục thành lập bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé để phục vụ công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh, khóa XV.
 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt (12/11/2021)
HĐND - Sáng ngày 11/11, thực hiện chương trình khảo sát việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Văn hóa - Xã hội đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, các phòng chuyên môn liên quan của Công ty.
 
Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín (12/11/2021)
HĐND - Sáng ngày 09/11, tại phòng họp 4B, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính về "Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Đồng chí Mùa Thanh Sơn - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc
 
Huyện Nậm Pồ đề nghị ban hành quy chế, hướng dẫn các địa phương quản lý, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm gắn liền với quyền hạn của Người có uy tín (10/11/2021)
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề, chiều ngày 08/11, đồng chí Mùa Thanh Sơn - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Nậm Pồ và các phòng ban liên quan về "Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số".
 
Cục thuế tỉnh Điện Biên cần tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác xử lý thu hồi nợ thuế trên địa bàn (09/11/2021)
HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chiều ngày 08/11, đoàn giám sát do đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và các đồng chí thành viên trong đoàn đã tiến hành làm việc với Cục Thuế tỉnh Điện Biên.
 
Tiếp tục thực hiện rà soát, thu thập, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xử lý nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (09/11/2021)
HĐND - Sáng ngày 08/11, thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề năm 2021, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách đã có buổi làm việc với Chi Cục thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng. Đồng chí Lỳ Thị Phương Diện - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại xã Xuân Lao và xã Nà Tấu (07/11/2021)
HĐND - Từ ngày 04-05/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lò Thị Bích, UVTT HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát nắm tình hình việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng và xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ.
 
Học viên cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh được quan tâm tạo việc làm (06/11/2021)
HĐND - Ngày 05/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội đã làm việc với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.
 
Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện trên địa bàn thị xã Mường Lay còn nhiều khó khăn (06/11/2021)
HĐND - Ngày 3/11, đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát “Việc triển khai thực hiện quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 – 2021” tại thị xã Mường Lay. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo thị xã, đại diện các Phòng chuyên môn của thị xã.