Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC  
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (27/02/2018)
CTTĐT - Sáng 26/01, đồng chí Vừ Thị Liên, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân Phan Văn Ninh, trú tại số nhà 72, tổ dân phố 04, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (26/01/2018)
CTTĐT - Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, sáng 25/01, đồng chí Lê Trọng Khôi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân Chu Thị Thìn, số nhà 1052, tổ dân phố 05, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Tham dự buổi tiếp công dân có đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND thành phố Điện Biên Phủ, Ban tiếp công dân tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan.
 
Về việc yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật (17/03/2015)
 
Về việc yêu cầu giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết KNTC (17/03/2015)
 
Thông báo kết luận của đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giải quyết đơn thư kiến nghị của ông Vũ Duy Tâm (17/03/2015)
 
Chuyển đơn của công dân tới Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ (17/03/2015)
 
Chuyển đơn của công dân tới UBND tỉnh Điện Biên (17/03/2015)
 
Chuyển đơn của công dân tới Chủ tịch UBND huyện Mường Chà (17/03/2015)
 
Chuyển đơn của công dân tới Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên (17/03/2015)
 
Chuyển đơn của công dân tới Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ (17/03/2015)
 
Chuyển đơn của công dân tới Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông (17/03/2015)
 
Chuyển đơn của công dân cho Giám đốc sở Tài nguyễn Và Môi trường (17/03/2015)
 
Báo tin cho công dân Sùng Chừ Thể, Sùng Gà Thồng, Sùng A Vư (17/03/2015)
 
Báo tin cho công dân ông Phạm Minh Vĩ (17/03/2015)
 
Báo tin cho công dân ông Nguyễn Văn Cầm (17/03/2015)
 
1