Ban KT và NS  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh

Cập nhật ngày 29/04/2020

HĐND - Sáng 28/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Vùi Văn Nguyện – UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phiên họp.


 
 

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, gồm: Dự thảo Nghị quyết Quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp cải tạo Cảng hàng không Điện Biên); Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà. Các đại biểu cơ bản đồng tình với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, đồng thời tập trung thảo luận, giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến kế hoạch bố trí vốn của các dự án đã được bố trí lồng ghép vốn thuộc vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban và các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV theo quy định./.

Thúy Chinh

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại huyện Nậm Pồ
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa