Ban KT và NS  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé

Cập nhật ngày 01/10/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 27/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại xã Huổi Lếch và xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.


Qua giám sát cho thấy: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên sử dụng vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn xã Huổi Lếch, do Sở Công thương làm chủ đầu tư, mục tiêu cấp điện cho 440 hộ gia đình/7 bản; dự án hoàn thành bàn giao, đưa và sử dụng tháng 12 năm 2016 và Dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa (Cấu phần 2) tỉnh Điện Biên – Vay vốn ADB tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, do Công ty Điện lực Điện Biên đơn vị quản lý A phần xây lắp, xây dựng mới 0,145 km đường dây trung áp 35kV, 6,631 km đường dây hạ thế 0,4kV, 04 TBA, cấp điện cho 261 hộ dân xã Mường Nhé được các đơn vị bám sát các quy định về trình tự đầu tư dự án để triển khai, thực hiện. Việc triển khai thực hiện đầu tư đường dây 35kV, 0,4kV và các trạm biến áp, hỗ trợ dây điện đầu từ cột vào nhà; bóng đèn, ổ điện… được các đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định; Đến nay hầu hết 27 bản trên địa bàn 2 xã đã có điện lưới quốc gia. Dự án cơ bản được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân thuộc dự án. Chất lượng nguồn điện cung cấp từ các công trình lưới điện đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

 Tuy nhiên, dự án do Sở Công thương làm chủ đầu tư tại xã Huổi Lếch có một vài cột điện sau khi đưa vào sử dụng đã bị gãy, đổ; tại đường dây 35 kV, tuyến cấp điện cho bản Nậm Mỳ 1, 2 vị trí cột nằm trên taly dương có nguy cơ sạt, lở. UBND xã Mường Nhé, đề nghị các cấp chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cấp điện sinh hoạt cho 4 bản (Nậm Là 2, Mường Nhé 2, Huổi Pan, Tân Phong) thuộc Đề án 79 đã định cư từ cuối năm 2015 đến nay chưa có điện lưới quốc gia; bổ sung thêm cột điện ở bản Phiêng Kham để đảm bảo việc cấp điện cho người dân…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vùi Văn Nguyện Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận những kết quả đạt được về việc triển khai, thực hiện các Dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn 2 xã, góp phần nâng cao đời sống người dân. Đối với những cột điện bị gãy, thuộc bản Nậm Mỳ 1 và Nậm Hính 1 (xã Huổi Lếch) Công ty Điện lực cần có phương án xem xét thay thế; đặc biệt, đối với cột điện nằm trên vị trí có nguy cơ sạt lở thuộc đường dây 35kV, bản Nậm Mỳ 1 (xã Huổi Lếch), đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên sớm di chuyển đảm bảo an toàn lưới điện cho người dân. Đồng thời, đề nghị chính quyền xã Mường Nhé tiếp tục động viên bà con nhân dân ở những bản chưa có điện, đặc biệt đối với 4 bản thuộc Đề án 79 của xã Mường Nhé yên tâm, ổn định sản xuất, trong khi chờ Chính phủ có phương án đầu tư, cấp điện cho người dân…

Mạnh Thắng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại huyện Nậm Pồ
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Đề nghị giải quyết dứt điểm việc sắp xếp giao đất ở cho 05 hộ dân cư, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Chương trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh