Ban KT và NS  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 03/07/2019

HĐND - Ngày 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan... Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận 9 nội dung báo cáo và 08 dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp điều hành NSNN 6 tháng cuối năm 2019; Quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2017; Dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019 - 2023; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhóm A; Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên...

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Ban và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Đối với Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm: về tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh; về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các dự án đầu tư chậm tiến độ; việc chậm nộp, thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành; việc giải quyết kiến nghị của các cử tri, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, TC, kiến nghị, đề nghị của công dân; nghiên cứu chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ dưới 03 tuổi, hỗ trợ các đội văn nghệ, nghệ nhân, diễn viên không chuyên….; Về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp điều hành NSNN 6 tháng cuối năm 2019: hiện nay, còn 7/16 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán; tình hình nợ đọng thuế còn cao; các đại biểu đề nghị cần quan tâm đến các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành; tiến độ giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia; về nội dung phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận về quy hoạch, xem xét nguồn vốn thực hiện dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ; đồng thời các đại biểu thảo luận về căn cứ pháp lý, thể thức, cách sắp xếp về bố cục của một số dự thảo nghị quyết...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu về báo cáo, dự thảo Nghị quyết đã được thống nhất tại cuộc họp để bổ sung, chỉnh sửa bảo đảm kịp thời; các ý kiến tham gia vào dự thảo các báo cáo thẩm tra, Ban tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện để trình Kỳ họp HĐND tỉnh tới./.

 Mạnh Thắng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại huyện Nậm Pồ
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Đề nghị giải quyết dứt điểm việc sắp xếp giao đất ở cho 05 hộ dân cư, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Chương trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV