Ban KT và NS  

Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 05/12/2020

HĐND - Ngày 4/12, Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan.


Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách được giao chủ trì thẩm tra 20 nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết và phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết theo quy định, bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 – 2025; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Điện Biên; thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, dự toán phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; thẩm tra kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự thảo nghị quyết đề nghị ban hành quy định, phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (bao gồm 12 dự án),...

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo. Một số ý kiến đề nghị đánh giá chi tiết những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; làm rõ thêm phương án sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh đối với số kinh phí còn lại về việc thực hiện các nhiệm vụ phát sinh; kết quả xử lý nợ đọng thuế theo Nghị quyết của Quốc hội; một số dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng chưa hoàn thành; chú trọng thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Riêng với các dự thảo nghị quyết phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, một số đại biểu đề nghị làm rõ sự cần thiết đầu tư của các dự án, có phù hợp với các mục tiêu, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm, thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tiếp thu một số ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, Ban sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo báo cáo thẩm tra và Dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh theo quy định./.

Thúy Chinh

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Khai thác khoáng sản đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tạo kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV