Ban KT và NS  

Cục thuế tỉnh Điện Biên cần tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác xử lý thu hồi nợ thuế trên địa bàn

Cập nhật ngày 09/11/2021 07:42:17 AM - Lượt xem: 26

HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chiều ngày 08/11, đoàn giám sát do đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và các đồng chí thành viên trong đoàn đã tiến hành làm việc với Cục Thuế tỉnh Điện Biên.


Ngay từ khi Nghị quyết 94/2019/QH14 ban hành, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 896/UBND-KT ngày 31/3/2020; công văn số 1248/UBND-KT ngày 29/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14; công văn số 2393/UBND-KT ngày 17/8/2020 về triển khai thực hiện Thông tư 69/2020; công văn số 830/UBND-KT ngày 26/3/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BTC,... Cục Thuế tiến hành họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị Quyết số 94/2019/QH14 và cử các đồng chí lãnh đạo, Ban chỉ đạo, công chức làm công tác quản lý nợ thuế, công chức quản lý ở các bộ phận liên quan tại Cục Thuế và các Chi cục thuế tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị Quyết số 94/2019/QH14 và Thông tư 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính do Tổng cục Thuế tổ chức. Qua đó, đã đạt được kết quả, cụ thể: Năm 2018: TW giao 1.000 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 1.030 tỷ đồng, thực hiện thu 1.159,668 tỷ đồng, bằng 116% dự toán TW, bằng 112,6% dự toán địa phương; Năm 2019: TW giao 1.105 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 1.150 tỷ đồng, thực hiện thu 1.218,435 tỷ đồng, bằng 110,3% dự toán TW, bằng 106% dự toán địa phương; Năm 2020: TW giao 1.161 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 1.196 tỷ đồng, thực hiện thu 1.213,416 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán TW, bằng 101,5% dự toán địa phương; Năm 2021: TW giao 1.128.400 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 1.280.400 tỷ đồng, thực hiện 8 tháng thu đạt 763 tỷ đồng đạt 67,6% dự toán TW, bằng 59,6% dự toán địa phương,...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi đề nghị Cục Thuế tỉnh làm rõ một số nội dung như: Nguyên nhân, biện pháp thu hồi nợ đọng thuế đối với một số Doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Lạc Hồng; Công ty Cổ phần Giao thông,…; khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14; trình tự các bước hủy khoanh, xóa nợ đối với các doanh nghiệp, người nộp thuế,…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lỳ Thị Phương Diện - Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được như: Công tác triển khai thực hiện các quy định về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, hồ sơ theo Luật Quản lý thuế và các quy định hướng dẫn thi hành; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được triển khai thực hiện thường xuyên; nợ đọng thuế qua các năm giảm lớn như: Năm 2018 tổng nợ: 245,012 tỷ đồng (nợ khó thu 65,719 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 179,293 tỷ đồng); năm 2019 tổng nợ: 229,618 tỷ đồng (nợ khó thu 81,058 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 148,560 tỷ đồng); năm 2020 tổng nợ: 206,356 tỷ đồng (nợ khó thu 42,858 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 163,498 tỷ đồng); năm 2021: Tổng số nợ đến 31/8/2021 là 83,1 tỷ đồng,... Đồng thời, đề nghị Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau: Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác xử lý thu hồi nợ thuế trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ có hiệu quả cao; tăng cường giám sát và triển khai quyết liệt các biện pháp; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan như: Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, các ngân hàng thương mại, Kho bạc nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố để kiên quyết thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi nợ vào ngân sách nhà nước đạt, vượt dự toán TW, HĐND tỉnh giao; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ của người nộp thuế nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14, 26/11/2019 của Quốc hội và hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC, ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính để tham mưu các cấp có thẩm quyền để khoanh nợ, xóa nợ theo quy định và nhập dữ liệu vào ứng dụng quản lý thuế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ quan chức năng lầm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình chây ỳ nợ thuế,…/.

Tinh, ảnh Thúy Chinh

 

 


Tin liên quan
Tiếp tục thực hiện rà soát, thu thập, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và thực hiện xử lý nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội
Đề nghị UBND tỉnh dự kiến phân bổ theo từng năm trong giai đoạn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đối với nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng
Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV
Khai thác khoáng sản đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé