Hoạt động của HĐND tỉnh  

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tại thị xã Mường Lay

Cập nhật ngày 24/06/2020

HĐND - Ngày 22/6/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã Mường Lay gồm các đại biểu: Phạm Phú Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mường Lay; Lò Thị Minh Phượng, TUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lò Thị Bích, Phó trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh đã tiến hành TXCT tại điểm bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay.


Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV, thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, thông báo tới cử tri thời gian phát thanh, truyền hình trực tiếp một số phiên tại kỳ họp. Tham vấn ý kiến của cử tri về một số nội dung HĐND tỉnh sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 14 như: Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản ngành y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên … Dự kiến kỳ họp thứ 14 sẽ xem xét, thông qua 03 Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình, 09 Nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri có 09 lượt ý kiến phát biểu, phản ánh, kiến nghị với các cấp, các ngành, chủ yếu liên quan đến các chính sách an sinh xã hội như: đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường đã bị xuống cấp, hư hỏng; xem xét có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách tại thôn, bản; xem xét giảm giá đất nông thôn …

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Phú Duẩn, Bí thư Thị ủy Mường Lay đề nghị cử tri tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và yêu cầu lãnh đạo UBND thị xã trao đổi, giải trình làm rõ các kiến nghị thuộc thẩm quyền của thị xã; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Đỗ Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND tỉnh họp kỳ thứ 13 (bất thường) thông qua 08 nghị quyết về chủ trương đầu tư và công tác nhân sự
Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
HĐND tỉnh Điện Biên họp trực truyến xem xét, quyết định nội dung có tính cấp bách, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh
Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh thông qua 24 Nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12
Tin Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 9
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh