Hoạt động của HĐND tỉnh  

HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12

Cập nhật ngày 05/12/2019

HĐND - Sáng nay 04/12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp; tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV tỉnh Điện Biên; các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.


 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hà Linh

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục có những bước phát triển tích cực: Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 7,2% so với thực hiện năm 2018, đạt kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người ước đạt 29,7 triệu đồng/người/năm, tăng 4,98% so với thực hiện năm 2018; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán 3,13%; Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Thu hút đầu tư tiếp tục đạt được kết quả tích cực; cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét; văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; các vấn đề xã hội được chỉ đạo giải quyết có kết quả; đời sống của nhân dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng và phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo cao; Cải cách hành chính trong một số cơ quan, đơn vị chưa rõ nét, hiệu quả hoạt động chưa cao; tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy, tình trạng di cư tự do vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp... do đó đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp để khắc phục, tháo gỡ.

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020; năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; năm được dự báo là kinh tế của cả nước nói chung, của tỉnh ta nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, tỉnh ta cần có quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn nhằm phát triển mạnh về kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung xem xét các Báo cáo quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; kế hoạch tài chính 3 năm 2020-2022. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. Xem xét Báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh…

Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 24 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, gồm: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên. Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ; Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020; dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020... và một số nghị quyết quan trọng khác nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh với rất nhiều nội dung quan trọng; việc quyết định đúng đắn những nội dung tại kỳ họp này sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đồng thời sẽ góp phần tham gia ý kiến vào xây dựng những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành xác định trách nhiệm, nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 12 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 04 - 06/12/2019); được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh các phiên: Khai mạc; chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc để cử tri và nhân dân toàn tỉnh quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến đối với hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh./.

Bảo An

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Tin Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 9
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên
Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định