Hoạt động của HĐND tỉnh  

Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật ngày 09/12/2019


 

Kính thưa đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thưa các vị đại biểu khách mời và toàn thể các đồng chí dự kỳ họp.

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Cùng với việc xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách và các nội dung khác của kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 24 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình tổ chức kỳ họp, HĐND tỉnh đã luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung kỳ họp. Kỳ họp vinh dự được đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp, qua xem xét, thảo luận báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, báo cáo của Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Thông báo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong việc tham gia xây dựng chính quyền, đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và của các ngành liên quan trình tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất, đánh giá: Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức,... nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chủ động, thống nhất, đồng thuận và nỗ lực phân đấu của các cấp, các ngành, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)  theo giá so sánh đạt 11.105,47 tỷ đồng, tăng 7,2% so với thực hiện năm 2018, đạt 98,83% kế hoạch đề ra. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,16%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,3%; dịch vụ tăng 8,99%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 8,72%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,34%, giảm 0,95%; công nghiệp - xây dựng chiếm 22,82%, tăng 0,03%; dịch vụ chiếm 55,3%, tăng 0,87%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 2,54%, tăng 0,05% (so với năm 2018). GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 29,7 triệu đồng/người/năm, tăng 4,98% so với thực hiện năm 2018. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; các vấn đề xã hội, bức xúc được chỉ đạo giải quyết có kết quả; đời sống của nhân dân được cải thiện nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường….

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong quản lý, điều hành của chính quyền trong vận hành hệ thống chính trị tỉnh năm 2019. Đồng thời, đề ra các giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể kỳ họp!

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về "Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay"; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn... Qua giám sát, HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt còn yếu kém, tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh các bất cập, nâng cao trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan, địa phương như việc trích lại phần trăm tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai; xác định giá khởi điểm để đấu giá; phân chia tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định cũng như trong việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

HĐND tỉnh cũng đánh giá cao phần trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, không né tránh, thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra cam kết để khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách. HĐND tỉnh tin tưởng và yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh sớm có kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất; đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tưởng, Nguyên Giám đốc Sở Công thương do nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể kỳ họp!

Với tinh thần trách nhiệm cao của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 12 này, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua 24 Nghị quyết quan trọng đó là các Nghị quyết về: Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên. Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, cho ý kiến thống nhất về số lượng lao động theo Nghị định 68/2000, ....; Điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ; Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020; dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020... và một số nghị quyết khác, qua đó đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế để triển khai tại địa phương.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nêu trên, thay mặt HĐND tỉnh tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, học tập và công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể kỳ họp!

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp, thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh, các cấp, các ngành; sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tuyên truyền về kỳ họp và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; cảm ơn cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu, giúp việc và chuẩn bị chu đáo góp phần vào thành công của kỳ họp.

Kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Tôi xin tuyên bố Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

BBT

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh thông qua 24 Nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12
Tin Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 9
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên
Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8