Hoạt động của HĐND tỉnh  

Tin Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 9

Cập nhật ngày 01/12/2018

CTTĐT - Chiều ngày 28/11/2018, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - UVTT, Trưởng ban Văn Hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan.


Tại phiên họp, Ban Văn hóa – Xã hội tiến hành thẩm tra nội dung các Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh phân công gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội); việc giao Quy định về loại phương tiện, hình thức và định mức hỗ trợ thiết bị nghe nhìn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên trong Ban và đại biểu đã trao đổi, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban và đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ một số nội dung nêu trong dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới cần quan tâm một số nội dung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nhữ Văn Quảng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình tại Kỳ họp thứ 9 sắp tới./.

Ngọc Quyên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên
Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh