Hoạt động của HĐND tỉnh  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh

Cập nhật ngày 28/11/2018

CTTĐT - Ngày 26/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.


Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo thẩm tra gồm: Báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; xem xét dự thảo nghị quyết Quyết định danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2019; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019.

Đối với báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Các đại biểu đề nghị cần nêu cụ thể một số đơn có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết triệt để và việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan, đơn vị chức năng; Xem xét đánh giá một số công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành nhiều năm nhưng chưa được đưa và sử dụng… Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan đã có giải trình, tiếp thu một số nội dung như: việc điều chỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018; xem xét điều chỉnh diện tích thu hồi đất trồng của 02 Dự án của huyện Mường Nhé…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Bá Lung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban và các Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh theo quy định./.

                                                                                                                 Đỗ Dung

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên
Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021