Hoạt động của HĐND tỉnh  

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh thông qua 24 Nghị quyết quan trọng

Cập nhật ngày 09/12/2019 08:08:43 AM - Lượt xem: 34

HĐND - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 24 Nghị quyết quan trọng (05 Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua trong ngày làm việc đầu tiên 04/12).


Đây đều là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; nâng cao chất lượng, đời sống dân sinh; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện, gồm:

(1) Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; (2) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; (3) Việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; (4) Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV; (5) Kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, thu, quản lý sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”; (6) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ; (7) Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; (8) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh; (9) Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (10) Sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường nhé và Điện Biên; (11) Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (12) Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; (13) Việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên, năm 2020; (14) Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giao số lượng người làm việc cho các Hội có tính chất đặc thù và thống nhất số lượng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020; (15) Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat; (16) Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; (17) Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (18) Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (19) Đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; (20) Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; (21) Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020; (22) Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, giai đoạn 2016-2020; (23) Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2020, HĐND tỉnh tin tưởng và yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh sớm có kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất; đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện cam kết. Cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, học tập và công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh sớm tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến nội dung cơ bản các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến cử tri và Nhân dân, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với các nghị quyết và các hoạt động của HĐND tỉnh; tổ chức theo dõi giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành theo quy định./.

Tin: Bảo An, ảnh: baodienbienphu.info.vn

 

 


Tin liên quan
HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12
Tin Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 9
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên
Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết