Hoạt động của HĐND tỉnh  

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày 12/11/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, chiều ngày 08/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, làm việc với UBND tỉnh; đại diện lãnh lãnh đạo UBND tỉnh có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Xây dựng.


Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy: Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã từng bước đi vào nề nếp, các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai đã được triển khai thực hiện kịp thời. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được đẩy nhanh hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm chỉ đạo; UBND tỉnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Qua giám sát thực tế tại cơ sở vào Báo cáo của UBND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát;  đánh giá kết quả thực hiện việc triển khai chính sách pháp luật về đất đai; thực hiện quy định của pháp luật về cấp giấy CNQSDĐ; công tác thanh tra, kiểm tra; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cấp giấy CNQSDĐ; cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy CNQSDĐ đồng thời, đã nêu ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Tại buổi làm việc các đại biểu cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá trong dự thảo báo cáo; một số nội dung được các đại biểu xem xét đề nghị bổ sung làm rõ một số vấn đề như: kết quả cải cách hành chính trong công tác cấp giấy CNQSDĐ, kết quả cấp giấy CNQSDĐ cho khu vực nông thôn; công tác rà soát, quản lý đất đã giao cho một số tổ chức nhưng hiện nay hoạt động không hiệu quả, sử dụng sai mục đích, công tác thanh tra, rà soát số liệu nêu trong báo cáo…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất tiếp thu các các ý kiến tham gia, đồng chí yêu cầu đánh giá cụ thể hạn chế của các đơn vị, xác định rõ trách nhiệm từ đó có kiến nghị trọng tâm, cụ thể; Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan xem xét, thống nhất số liệu, điều chỉnh nội dung, hoàn thiện báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định./.

Thu Hiền

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên
Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với HĐND tỉnh Luong Prabang, nước CHDCND Lào