Hoạt động của HĐND tỉnh  

Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8

Cập nhật ngày 02/09/2018

CTTĐT - Ngày 31/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 (lần 2). Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.


Taị phiên họp Thường trực HĐND tỉnh xem xét, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; Xem xét, quyết định Kế hoạch tổ chức phiên giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh.

Trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; bám sát nội dung lãnh đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND, phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành kế hoạch đã đề ra; thường xuyên phối hợp tốt với UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát đảm bảo không trùng lặp, đúng luật định. Tăng cường giám sát các vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm. Công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu lại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện tốt…

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, nội dung  đánh giá kết quả hoạt động tháng 8 của Thường trực HĐND tỉnh. Đối với nội dung Kế hoạch tổ chức phiên giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh; trên cơ sở Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh đề xuất 02 nội dung gồm: Công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử, công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh, giá trị các văn hóa trên địa bàn tỉnh. Việc quản lý đầu tư xây dựng lưới điện và các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh; đồng thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định về nội dung giải trình cần cô đọng, tập trung vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh để đảm bảo đối tượng giải trình theo luật định, tránh trung lặp về nội dung…

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao sự tích cực và trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự phiên họp, đồng chí cũng ghi nhận những kết quả Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã đạt được, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng. Đối với các ý kiến tham gia tại phiên họp, giao Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện các nội dung trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành theo quy định./.

Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với HĐND tỉnh Luong Prabang, nước CHDCND Lào
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên và HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ
Thường trực HĐND tỉnh giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ
Nhiều chế độ chính sách với người nghèo được trình HĐND xem xét
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV