Hoạt động của HĐND tỉnh  

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên

Cập nhật ngày 31/10/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, từ ngày 29 đến ngày 30/10/2018, Tổ giám sát số 2 do đồng chí Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại huyện Điện Biên.


Báo cáo với tổ giám sát, đại diện lãnh đạo UBND huyện Điện Biên cho biết: Huyện Điện Biên có diện tích  tự nhiên là 163.972,84 ha; trong đó, đất phi nông nghiệp là 5.896,08 ha, chiếm 3,6%, đất chưa sử dụng 12.693,25 ha, chiếm 7,74%. Địa hình chia thành 02 vùng rõ rệt: vùng lòng chảo có 12 xã, vùng ngoài có 13 xã. Công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện được quan tâm triển khai thực hiện, đến nay huyện Điện Biên đã cấp được 9.754 GCNQSDĐ (bao gồm cả cấp lần đầu và cấp biến động) với tổng diện tích 822,752 ha trong đó đất ở nông thôn là hơn 160 ha, đất nông nghiệp là hơn 662 ha. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số hộ toàn huyện có đất ở nông thôn đã được cấp Giấy CNQSDĐ là 16.541 hộ và số hộ có đất sản xuất nông nghiệp được cấp Giấy CNQSDĐ là 16.265 hộ… Kinh phí thu nộp ngân sách nhà nước thông qua đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ là hơn 63,5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện giải trình làm rõ một số vấn đề như: Công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cấp Giấy CNQSDĐ từ năm 2016 đến nay? Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đến với người dân? phương án cấp Giấy cho người dân trong thời gian tới; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Tổ công tác đề nghị huyện đánh giá về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm; việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại khu vực C9, xã Thanh Xương và Khu vực đất bãi màu thuộc địa bàn xã Thanh Hưng; nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Khôi ghi nhận những kết quả huyện Điện Biên đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp huyện đến cơ sở về thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của huyện Điện Biên, như: Tỷ lệ cấp Giấy cho 13 xã vùng ngoài đạt thấp (còn 96% hộ dân chưa được cấp Giấy); trình độ cán bộ, nhận thức của người dân một số nơi còn hạn chế; việc giải quyết một số vấn đề phức tạp về đất đai còn chậm, công tác quản lý đất đai trên địa bàn chưa được chặt chẽ, tình trạng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra ở nhiều nơi… Đồng chí đề nghị UBND huyện Điện Biên tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục giải quyết những vấn đề nêu trên và thực hiện cấp Giấy hàng năm theo Kế hoạch, tăng cường công tác tập huấn, điều động CBCC, nhất là CBCC làm công tác địa chính các xã. Đối với kiến nghị, đề xuất của huyện Điện Biên, thay mặt tổ công tác đồng chí Phó Chủ tịch ghi nhận để chuyển tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, tổ giám sát đã giám sát trực tiếp tại một số phòng, đơn vị chuyên môn và chia làm 02 nhóm giám sát trực tiếp tại các xã: Thanh Xương, Noong Hẹt, Thanh Hưng, Thanh Chăn của huyện Điện Biên./.

Đỗ Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với HĐND tỉnh Luong Prabang, nước CHDCND Lào
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên và HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ