Hoạt động của HĐND tỉnh  

Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp

Cập nhật ngày 11/10/2018

CTTĐT – Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10/2018. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư Pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.


Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh xem xét, đánh giá kết quả hoạt động tháng 9 của Thường trực HĐND tỉnh; Thông qua Kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh – huyện lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; Tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp, tỉnh - huyện lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị xã Mường Lay; tổ chức Hội nghị triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo, điều hoà hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát đảm bảo không trùng lặp, đúng luật định. Tăng cường giám sát các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện…; Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát chuyên đề: Việc thực hiện dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu,  vùng xa và dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Ban Pháp chế giám sát chuyên đề: Việc chấp hành pháp luật và trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đối với nội dung thông báo kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh – huyện lần thứ ba tổ chức tại thị xã Mường Lay, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo; tham gia ý kiến tại phiên họp nhiều đại biểu mong muốn cần đổi mới cách thức tổ chức hội nghị theo hướng trao đổi nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, có sự tương tác giữa các đại biểu HĐND và với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phối hợp hoạt động…

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự họp; đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cho phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức vào ngày 18/10/2018; giao Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn thiện các nội dung trình Thường trực HĐND ký ban hành theo quy định./.

Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba
Thường thực HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 8
69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với HĐND tỉnh Luong Prabang, nước CHDCND Lào
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên và HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ
Thường trực HĐND tỉnh giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ