Hoạt động của HĐND tỉnh  

69 lượt ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Cập nhật ngày 16/07/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 16/7, các đại biểu HĐND tỉnh chia tổ thảo luận, tập trung, xem xét, thảo luận và tham gia 69 lượt ý kiến vào các nội dung Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.


Các Tổ đại biểu đã xem xét, đánh giá cho ý kiến tham gia vào từng nội dung cụ thể. Đối với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, tham gia nhiều ý kiến vào các nội dung như: Cần đánh giá hiệu quả trồng cây công nghiệp như: cây cao su; diện tích khai thác mủ, sản lượng, giá cả tiêu thụ để có đánh giá toàn diện về hiệu quả mô hình trồng cây cao suviệc diện tích trồng cây Mắc ca tăng mạnhcần thận trọng trong việc mở rộng diện tích; điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu mức độ ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm. Làm rõ nguyên nhân vì sao chỉ số giao khoán khoanh nuôi tái sinh, chỉ tiêu trồng rừng sản xuất và phòng hộ đạt tỷ lệ thấp?

Đối với việc triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp: Công tác tuyên truyền phổ biến tới các cấp các ngành chưa được quan tâm, chưa sâu; Cây cà phê chưa đạt được kỳ vọng ở góc độ tăng giá trị (cà phê sạch).

Đối với các công trình trọng điểm: đại biểu mong muốn tỉnh sớm có giải pháp bố trí tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đường 60m và hạ tầng khung; đề nghị UBND tỉnh đánh giá chi tiết cụ thể hơn. Đối với dự án sân bay Điện Biên, đề nghị nghiên cứu sớm có giải pháp về nguồn kinh phí bồi thường ngay sau khi kiểm đếm, phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tái định cư để tránh trường hợp tăng kinh phí sau khi phê duyệt và không bàn giao được mặt bằng triển khai dự án; Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp quyết liệt dứt điểm các tồn tại về tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Dự án PPP tiến độ triển khai chậm, nhất là dự án tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4, đại biểu đề nghị cho biết rõ thời gian triển khai tái định cư ?

Một số vất đề khác được đại biểu quan tâm đặt câu hỏi như: Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có 490 cuộc thanh, kiểm tra; đề nghị nghiên cứu hạn chế, lồng ghép các cuộc thanh kiểm tra. Đối với dự án nuôi bò U va cần qua tâm kiểm tra về tiến độ quản lý giám sát trong công tác triển khai thực hiện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện… cần bổ sung giải pháp để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đẩy mạnh trồng cây hoa ban trên địa bàn

Nội dung về giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018, đây là vấn đề “nóng” được các tổ quan tâm, dành nhiều thời gian tham gia cho ý kiến. Đại biểu đề nghị cần xem xét, thận trọng thời điểm ban hành Nghị quyết giao bổ sung biên chế; cần bảo đảm tuân thủ các chủ trương của Đảng (Nghị quyết 39-NQ/TW, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị,...). có ý kiến cho rằng Hiện nay khối lượng công việc của công chức, viên chức tại các phòng, ban các huyện rất lớn, trong khi số người làm việc còn hạn chế, do vậy để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đề nghị thực hiện giao đủ số lượng biên chế, không lên để lại dự phòng nhiều như báo cáo số 41/BC-VHXH của Ban VHXH.Việc triển khai thực hiện cần phải có lộ trình cụ thể, chỗ nào bức xúc cần thiết thì phân bổ, không lên để dự phòng quá nhiều; cần giải thích rõ việc để biên chế dự phòng.

Một số vấn đề được đại biểu quan tâm như: Tờ trình đề nghị thông qua danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác.Đại biểu đề nghị rà soát các dự án chậm triển khai, không khả thi để đưa ra khỏi danh mục các dự án cần thu hồi đất. Đối với dự án rà soát quy hoạch 3 loại rừng có nhiều ý kiến chưa đồng tình từ nhân dân, cách làm chưa phù hợp, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành ra soát rà soát cụ thể từ cơ sở đảm bảo tính chính xác trong quá trình xây dựng dự án.

Sang ngày làm việc thứ 2, HĐND tỉnh bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận trước khi thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Lê Hùng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với HĐND tỉnh Luong Prabang, nước CHDCND Lào
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên và HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ
Thường trực HĐND tỉnh giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ
Nhiều chế độ chính sách với người nghèo được trình HĐND xem xét
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông, Mường nhé