Ban VH - XH  

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 05/12/2019

HĐND - Trong chương trình kỳ họp, chiều ngày 5/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.


Trên cơ sở các báo cáo thảo luận tại các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Ban VHXH đã đề nghị các đại biểu tham gia thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến các Dự thảo Nghị quyết “Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/NQ–HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat”.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, giải trình làm rõ các nội dung liên quan như: Mức đóng góp đối với trường hợp học viên tham gia nhiều đợt văn hóa văn nghệ, thể thao trong năm những vẫn đảm bảo mức đóng góp không vượt quá mức quy định; bổ sung trang phục thi đấu cho vận động viên cấp xã.

Thay mặt Ban Văn hóa – Xã hội, đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VHXH đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, khóa XIV theo quy định./.

Ngọc Quyên

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh
Ban VHXH giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội nông dân và Trường cao đẳng nghề Điện Biên
Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8
Ban VHXH - HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Văn hóa – Xã hội họp đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách