Ban VH - XH  

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa

Cập nhật ngày 14/06/2018

CTTĐT - Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND, ngày 24/5/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Tủa Chùa.


Theo báo cáo của huyện, những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND, ngày 24/5/2012 của HĐND tỉnh tại huyện Tủa Chùa đã cơ bản được áp dụng đúng quy định đối với các giải thi đấu cấp tỉnh. Song, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên huyện chưa thực hiện đầy đủ chế độ đối với VĐV các xã, các ngành trong các giải thi đấu ở cấp huyện; việc trang bị trang phục thi đấu, trang phục huấn luyện cho các VĐV, HLV cũng chưa đáp ứng được. Từ năm 2012 đến 2017 huyện đã tổ chức 22 giải thể thao, kinh phí thực hiện hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó, gần 1,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, 37,7 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Kiến nghị với đoàn giám sát, huyện đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh mức chi cho chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV trong thời gian huấn luyện, thi đấu tập trung vì thời điểm ban hành Nghị quyết số 270 đến nay đã được 5 năm nên mức chi cho chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV không còn phù hợp, không đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho luyện tập, thi đấu. Ngoài ra, huyện cũng kiến nghị cần bổ sung nội dung chi, mức chi cho chế độ chăm sóc y tế, phục vụ.

Kết luật tại buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban VH-XH, HĐND tỉnh đánh giá cao phong trào TDTT của huyện đã có những bước phát triển, đặc biệt là phong trào TDTT quần chúng. Cơ sở vật chất phục vụ luyện tập, thi đấu TDTT đã được đầu tư và có những bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, đầu tư chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là cơ sở, sân bãi ở cấp xã, bên cạnh đó, công tác xã hội hóa TDTT còn chưa được phát huy. Thông qua giám sát cho thấy một số bất cập về các chế độ dinh dưỡng cho VĐV, HLV, mức chi cho các giải thi đấu ở cấp xã, chế độ ngày công cho các VĐV thuộc diện không có lương…. Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện để nghiên cứu, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh trong thời gian tới./.

Quốc Văn

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Văn hóa – Xã hội họp đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát mô hình dạy học VNEN
Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016”
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa XIV
Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Bảo hiểm xã hội tỉnh