Ban VH - XH  

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tại huyện Điện Biên Đông

Cập nhật ngày 04/05/2018

CTTĐT - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp tục làm rõ các nội dung giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 – 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; ngày 02/5, Ban VHXH - HĐND tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban VHXH làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Điện Biên Đông.


Tại buổi làm việc, Ban VHXH - HĐND tỉnh đã nghe UBND huyện báo cáo các nội dung về chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ làm nhà và sửa nhà cho người có công. Theo đó, toàn huyện hiện có hơn 900 đối tượng là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ. Hiện nay, toàn huyện còn 261 hộ người có công được phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa được hỗ trợ làm nhà ở. Trong năm 2018, từ nguồn ngân sách được UBND tỉnh giao, huyện sẽ chỉ đạo thực hiện hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho 261 đối tượng người có công còn lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của huyện Điện Biên Đông trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện cần tiếp tục rà soát cụ thể, chính xác danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, sử dụng hiệu quả, giải ngân kịp thời nguồn kinh phí được giao đảm bảo theo quy định hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người có công và gia đình người có công với cách mạng.

 

Trước khi làm việc với UBND huyện, Ban VHXH - HĐND tỉnh đã làm việc với xã Na Son và Thị trấn Điện Biên Đông; kiểm tra, thực tế tại một số hộ gia đình người có công trên địa bàn xã và thị trấn/.

Tin, ảnh: Quốc Văn

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Văn hóa – Xã hội họp đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát mô hình dạy học VNEN
Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016”
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa XIV
Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát tại Bảo hiểm xã hội huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề