Ban VH - XH  

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày 04/12/2019

HĐND - Sáng ngày 29/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đồng chí Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Tại kỳ họp 12 HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Văn hóa -  Xã hội được phân công chủ trì, phối hợp với các Ban thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat. 

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, cơ bản các đại biểu thống nhất với ý kiến thẩm tra của Ban, một số ý kiến đề nghị làm rõ việc thực hiện mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên; việc trang bị trang phục thi đấu tại các giải cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để nghiên cứu hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban và trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, khóa XIV theo quy định./.

Ngọc Quyên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban VHXH giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội nông dân và Trường cao đẳng nghề Điện Biên
Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8
Ban VHXH - HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Văn hóa – Xã hội họp đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7