Ban VH - XH  

Ban VHXH giám sát tại huyện Điện Biên Đông

Cập nhật ngày 20/11/2017
Đoàn giám sát thực tế tại huyện Điện Biên Đông

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát “Tình hình triển khai, thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)"; ngày 16/11, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông.


Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông cho thấy: Thực hiện chương trình Trường học mới (VNEN) huyện Điện Biên Đông có 8 trường VNEN trong dự án và 5 trường ngoài dự án với trên 121 lớp, trên 3.200 học sinh. Trong đó, cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia là gần 500 cán bộ. Theo đánh giá của Phòng GD&ĐT, triển khai mô hình VNEN trên địa bàn, cơ bản học sinh được phát huy hết khả năng của mình, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tự tin, có động cơ vươn lên trong học tập, rèn luyện khả năng đánh giá, tự đánh giá, tự học, điều chỉnh cách học, tăng khả năng giao tiếp, hợp tác. Học sinh hứng thú trong học tập, giáo viên đánh giá được sự tiến bộ của học sinh thường xuyên.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: đội ngũ giáo viên tiểu học tuy đủ về số lượng nhưng chưa đồng bộ về cơ cấu và trình độ đào tạo; cơ sở vật chất còn thiếu, mới chỉ đủ bố trí sắp xếp một số phòng chuyên môn; đa phần học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên giao tiếp còn rụt rè ảnh hưởng không nhỏ đến việc thảo luận nhóm, điều hành của các nhóm trưởng; tài liệu hướng dẫn cho giáo viên và học sinh còn thiếu, các môn học chuyển sang hoạt động giáo dục không có tài liệu, giáo viên và học sinh phải sử dụng sách giáo khoa cũ…

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuyên môn giảng dạy của giáo viên tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông./.

Quốc Văn

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội nông dân và Trường cao đẳng nghề Điện Biên
Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8
Ban VHXH - HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Văn hóa – Xã hội họp đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát mô hình dạy học VNEN