Ban VH - XH  

Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8

Cập nhật ngày 13/07/2018

CTTĐT - Ngày 12/7/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nhữ Văn Quảng - UVTT, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.


Tại phiên họp, Ban Văn hóa – Xã hội tiến hành thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực Văn hóa xã hội); dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung biên chế công chức, viên chức và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ban và đại biểu đã trao đổi, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban và đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ một số nội dung nêu trong dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới cần quan tâm một số nội dung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Về nội dung giao bổ sung biên chế công chức, viên chức và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, các đại biểu đề nghị cần xem xét, làm rõ sự cần thiết giao bổ sung biên chế cho từng cơ quan, đơn vị phải đảm bảo phù hợp với việc thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình tại Kỳ họp thứ 8 sắp tới./.

Ngọc Quyên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban VHXH - HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Văn hóa – Xã hội họp đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát mô hình dạy học VNEN
Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016”
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa XIV
Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri