Hoạt động của HĐND tỉnh  

Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định

Cập nhật ngày 16/07/2018

CTTĐT - Chiều ngày 16/7/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành phiên họp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Đại biểu Vừ Thị Liên - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp có đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan.


Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, có 03 ý kiến đối với nội dung tại Báo cáo thẩm tra số 31/BC-DT, ngày 12/7/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và 01 ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ, UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ; tiếp thu chỉnh lý 01 ý kiến là bỏ cụm từ "vốn đầu tư", "vốn sự nghiệp" trước số tiền được phân bổ vì tại tiêu đề khoản 1, khoản 2 đã thể hiện nội dung phân bổ; nhất trí 01 ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia giữ nguyên quy định theo nội dung UBND tỉnh đã trình. Đối với 02 ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện cơ quan tham mưu trình Dự thảo Nghị quyết đã giải trình làm rõ cơ sở pháp lý, nêu lên những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở...

Phát biểu tại phiên giải trình, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nhận định trong báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và đề nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh chấp thuận những nội dung các cơ quan tham mưu đã phân tích, giải trình.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Vừ Thị Liên - Trưởng Ban Dân tộc thống nhất các nội dung tiếp thu, chỉnh lý; đề nghị cơ quan tham mưu trình Dự thảo Nghị quyết phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

Nguyễn Dung

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với HĐND tỉnh Luong Prabang, nước CHDCND Lào
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên và HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ
Thường trực HĐND tỉnh giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ
Nhiều chế độ chính sách với người nghèo được trình HĐND xem xét
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông, Mường nhé
Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Hội thảo với Đoàn ĐBQH khu vực IV, khu vực VI và HĐND các tỉnh Luông Pha Bang, U Đôm Xay, nước CHDCND Lào