Hoạt động của HĐND tỉnh  

Giao 14 biên chế làm biên chế dự phòng cho UBND tỉnh

Cập nhật ngày 16/07/2018

CTTĐT - Đó là một trong những ý kiến thẩm tra Tờ trình số 1848/TTr-UBND, ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh giao bổ sung biên chế công chức, phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018 trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội.


Theo Tờ trình của UBND tỉnh: Năm 2015, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho tỉnh Điện Biên là 2.327 biên chế, sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh đã giao 2.327 biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Năm 2016, trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao 2.287 biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (đã cắt giảm 40 biên chế để thực hiện tinh giản). Năm 2017, theo quyết định của Bộ Nội vụ, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao 2.306 biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, trong đó đã cắt giảm 35 biên chế để thực hiện tinh giản và bổ sung 54 (đó có 15 biên chế cho hạt kiểm lâm Mường Nhé và 39 biên chế chuyển đổi viên chức sang công chức của Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Năm 2018, mặc dù chưa có Quyết định giao biên chế của Bộ Nội vụ, nhưng để chủ động trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị và đảm bảo thực hiện đồng thời với việc giao dự toán ngân sách hàng năm. Trên cơ sở Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong đó có quy định “Khối Chính phủ và Chính quyền địa phương ... trong đó 4 năm còn lại, bình quân mỗi năm giảm ít nhất 2,5%/năm”. Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV của HĐND tỉnh (họp tháng 12/2017), HĐND tỉnh thông qua và thống nhất giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính thuộc HĐND và UBND tỉnh là 2.248 biên chế (giảm 58 biên chế so với số giao năm 2017, tương ứng 2,5% so với biên chế được giao năm 2015). Tuy nhiên, ngày 21/3/2018 Bộ Nội vụ có Quyết định số 387/QĐ-BNV giao cho tỉnh Điện Biên 2.271 biên chế, tổng hợp số giao và tinh giản biên chế trong 03 năm (2016, 2017, 2018) cho thấy tỉnh đã giao giảm 133 biên chế; Bộ Nội vụ cắt giảm trong 03 năm (2016, 2017, 2018) là 110 biên chế; như vậy, số chênh lệch giữa số tỉnh giao và số Bộ Nội vụ giao là 23 biên chế và 01 biên chế cắt giảm của Sở Nội vụ để đưa vào dự phòng thì hiện tại tỉnh có 24 biên chế công chức chưa giao cho cơ quan, đơn vị nào quản lý.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Quốc Thịnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Để đảm bảo cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện quản lý tốt biên chế hành chính, quản lý và sử dụng đội ngũ công chức, thực hiện thống nhất tỉ lệ cắt giảm biên chế theo lộ trình của Bộ Nội vụ để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giao bổ sung 24 biên chế công chức hiện có cho các cơ quan, đơn vị quản lý, cụ thể: 13 biên chế cho 07 sở, ngành tỉnh; 11 biên chế cho UBND của 07 huyện với các tiêu chí cụ thể như: Cơ quan, đơn vị được giao bổ sung là những đơn vị có khối lượng công việc nhiều, biên chế và công chức thiếu, nếu được bổ sung sẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị này có thêm công chức để đảm nhiệm các vị trí việc làm cần thiết, tránh lãng phí trong quản lý và sử dụng. Việc giao bổ sung biên chế công chức đồng thời vẫn phải thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định, một mặt đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 10% đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Việc giao bổ sung biên chế công chức được tính toán trên cơ sở: Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc từng cơ quan, đơn vị, cân đối cả việc tinh giản biên chế, cân bằng giữa các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố. Đối với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh đơn vị nào có chức năng, nhiệm vụ nhiều, khối lượng công việc lớn, thì tính toán để giao bổ sung biên chế. Đối với các huyện, thị xã, thành phố thì theo phân loại đơn vị hành chính và số biên chế hiện có để cân đối, kể cả giao bổ sung biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời vẫn phải tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

Thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh, Ban VHXH - HĐND tỉnh nhận định: trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, xác định vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, việc UBND tỉnh đề nghị giao bổ sung 13 biên chế cho 7 sở ngành tỉnh và 11 biên chế cho UBND 7 huyện, thành phố cơ bản phù hợp với thực tế nhiệm vụ và số lượng biên chế hiện có. Tuy nhiên, qua nghiên cứu một số vị trí việc làm cần bổ sung biên chế, Ban VHXH tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, chỉ giao bổ sung 10 biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể: Bổ sung 01 biên chế cho vị trí quản lý dự án đầu tư Sở Tài chính; bổ sung 01 biên chế cho phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn sở Kế hoạch và Đầu tư; bổ sung 02 biên chế cho vị trí quản lý hoạt động xây dựng và quản lý kiến trúc - quy hoạch Sở Xây dựng; bổ sung 01 biên chế vị trí Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Đối với cấp huyện, ưu tiên huyện mới thành lập Nậm Pồ bổ sung 5 biên chế, vì huyện mới giao 86 biên chế; còn 14 biên chế đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao cho UBND tỉnh quản lý làm biên chế dự phòng trong trường hợp phát sinh nhiệm vụ mới hoặc thành lập tổ chức mới…/.

Quang Minh

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với HĐND tỉnh Luong Prabang, nước CHDCND Lào
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên và HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ
Thường trực HĐND tỉnh giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ
Nhiều chế độ chính sách với người nghèo được trình HĐND xem xét
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông, Mường nhé
Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Hội thảo với Đoàn ĐBQH khu vực IV, khu vực VI và HĐND các tỉnh Luông Pha Bang, U Đôm Xay, nước CHDCND Lào
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)