Ban Dân tộc  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí nội dung 02 Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV

Cập nhật ngày 13/10/2021

HĐND -Chiều ngày 12/10/2021, Đồng chí Mùa Thanh Sơn - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025. Dự phiên họp có đồng chí Vừ A Bằng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Dự thảo các Nghị quyết đã nêu rõ mục tiêu Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ giai đoạn 2021-2025 theo mục tiêu tổng quát của Đề án 79. Theo đó, tại 9 xã của huyện Mường Nhé và 9 xã của huyện Nậm Pồ, sẽ được đầu tư: 17 công trình lĩnh vực giao thông; 27 công trình lĩnh vực thủy lợi, nước sinh hoạt; 41 công trình lĩnh vực giáo dục với tổng mức đầu tư hơn 287 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; khoản 2, Điều 27 Luật Đầu tư công; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản liên quan của Trung ương và địa phương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan giải trình một số nội dung như: Tiến độ giải ngân trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn; 6 nhà lớp học tại các điểm bản trên địa bàn 3 xã của huyện Mường Nhé không có hạng mục xây dựng phòng công vụ theo quy định của Đề án 79; hạng mục phòng công vụ tại điểm bản Huổi Sái Lương (xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé) gặp khó khăn do bố trí vốn ít…Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo, nhằm đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch khi được Trung ương giao vốn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Mùa Thanh Sơn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cáo ý kiến tham gia của đại biểu tham dự; đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo, đơn vị có liên quan rà soát chính xác tất cả danh mục các công trình cần đầu tư cả về số lượng cũng như địa điểm xây dựng các công trình, tránh trùng lặp, nhầm lẫn địa giới hành chính, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XV theo quy định./.      

Tin, ảnh: Nguyễn Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu, định hướng, dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền
Cần rà soát kỹ các tiêu chuẩn, đối tượng được đề nghị xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên"
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề năm 2018
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020"
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 7
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên