Ban Dân tộc  

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020"

Cập nhật ngày 10/04/2018

CTTĐT - Từ ngày 02 - 05/4/2018, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hà Quốc Thịnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND các xã Pa Thơm huyện Điện Biên, xã Nậm Kè huyện Mường Nhé và Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống giai đoạn 2011 - 2020".


Hiện nay, tỉnh Điện Biên có 215 hộ với 1.045 nhân khẩu là người dân tộc Cống, sinh sống rải rác tại 5 bản gồm: bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ; bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; bản Huổi Moi, bản Si Văn, bản Púng Bon xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. Điều kiện kinh tế- xã hội của đồng bào dân tộc Cống hết sức khó khăn. Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc Cống tỉnh Điện Biên là tiền đề đưa dân tộc Cống dần thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, từng bước rút gần khoảng cách với các dân tộc khác trong vùng; góp phần tích cực trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo chung của tỉnh.

Qua giám sát cho thấy, đến nay nhìn chung đời sống của đồng bào dân tộc Cống đã được nâng lên, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 78,8% (năm 2012) xuống còn 56,2 % (năm 2017 - theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020); người dân có sự chuyển biến trong nhận thức và phát triển kinh tế - xã hội; được tiếp cận cơ bản đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin; các giá trị văn hóa đặc trưng được bảo tồn và phát huy... Cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản: đường giao thông nông thông loại C mặt đường cấp phối, đảm bảo đi được 4 mùa; 4/5 bản có nhà lớp học kiến cố và có điện lưới quốc gia. Các chính sách hỗ trợ như hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt, hỗ trợ tủ thuốc y tế thôn bản, hỗ trợ phụ nữ mang thai, sinh đẻ và trẻ sơ sinh, hỗ trợ xóa mù chữ, hỗ trợ công cụ sản xuất... được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác khuyến nông khuyến lâm được chú trọng; các mô hình sản xuất được triển khai; an ninh chính trị cơ sở được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án như: nguồn vốn bố trí chậm, thấp hơn nhiều so với kế hoạch phê duyệt vì vậy đến nay mới chỉ đầu tư được 05 hạng mục công trình về giao thông, còn 37 danh mục công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân vẫn chưa được bố trí vốn đầu tư, đạt tỷ lệ 11,9% so kế hoạch phê duyệt; việc lồng ghép các chương trình, dự án từ nhiều nguồn vốn khác nhau nên ảnh hưởng tới quá trình triển khai thực hiện cũng như tiến độ hoàn thành; sự phối kết hợp giữa đơn vị chủ đầu tư và địa phương thụ hưởng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên; việc hỗ trợ gạo một lần/năm không phù hợp với tình hình thực tế của nhân dân; một bộ phận nhỏ người dân còn trông chờ, ỷ lại vào chế độ chính sách....

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh - đơn vị chủ đầu tư Đề án, đồng chí Hà Quốc Thịnh đề nghị cần tăng cường phối kết hợp giữa chủ đầu tư với cấp ủy chính quyền cơ sở trong kiểm tra, giám sát, khảo sát ý kiến nhân dân để thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đúng chủ trương, phát huy hiệu quả; đồng thời đoàn ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị được giám sát để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới./.           

Tin,ảnh: Nguyễn Dung

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 7
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135” tại huyện Tủa Chùa
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Họp thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát thực tế công trình đường bê tông bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề: Tình hình triển khai thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên