Ban Dân tộc  

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 18/06/2018

CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về việc Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV; Ngày 15/6/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri xã Noong Luống, huyện Điện Biên, của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH Thủy nông Điện Biên và UBND huyện Điện Biên. Tham gia đoàn giám có đại diện Thường trực HĐND huyện Điện Biên.


Cử tri xã Noong Luống, huyện Điện Biên kiến nghị: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương dẫn nước tưới tiêu khu bản Nôm xuống Trạm bơm Nậm Thanh, khu Huổi Nôm đến khu Năm Tấn, từ Trạm bơm Nậm Thanh đến đội 5; Xây dựng mương dẫn nước từ hồ bản Nôm xuống khu Sơ Tán (giáp đội 21, xã Noong Luống) để phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu lũ cho suối Huổi Sen khi mùa mưa đến tại báo cáo số 140/BC-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về việc Trả lời một số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 cần tiếp tục giải quyết; các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại các tuyến kênh, mương, trạm bơm Nậm Thanh. Kết quả cho thấy: tuyến kênh được đưa vào sử dụng từ năm 2010, đến nay khi kênh tải đầy nước thì tại một số đoạn kênh bị bong tróc và thẩm thấu nước từ trong kênh ra tuyến đường giao thông (đoạn vào UBND xã Noong Luống). Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên đã sửa chữa được đoạn kênh qua khu dân cư, hiện tại còn đoạn cuối xuống Bản Nôm chưa được sửa chữa. Mặt khác, vào mùa mưa do hệ thống thoát nước bên đường bằng đất nhiều đoạn bị co hẹp và bồi lấp nên xảy ra hiện tượng nước chảy tràn ra đường tại một số chỗ trũng. Đối với đoạn kênh từ Trạm bơm Nậm Thanh xuống khu bản Nôm, khu Năm Tấn, Đội 5 bị thẩm thấu nước ra đường giao thông tại một số vị trí trũng (vị trí cách cửa tưới E5 khoảng 120 mét về phía trạm bơm) Công ty TNHH Thủy nông Điện Biên đã sửa chữa được 165 m, đoạn còn lại sẽ tiếp tục sữa chữa vào tháng 10/2018. Đối với nội dung đề nghị xây dựng tuyến kênh dẫn nước từ hồ bản Nôm xuống khu Sơ Tán (khu C8): Tuyến kênh này thuộc trách nhiệm quản lý của UBND xã Noong Luống; để xem xét nâng cấp tuyến kênh, yêu cầu UBND xã Noong Luống báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét, đầu tư kiên cố hóa kênh mương cấp 3 hoặc lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Vừ Thị Liên - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ và tiếp tục thực hiện lời hứa, giải quyết dứt điểm, có hiệu quả đối với những ý kiến kiến nghị cử tri đã nêu; đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Nguyễn Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề năm 2018
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020"
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 7
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135” tại huyện Tủa Chùa
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Họp thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa XIV