Ban Dân tộc  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 7

Cập nhật ngày 04/12/2017

CTTĐT - Ngày 01/12/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vừ Thị Liên - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.


Tại phiên họp, Ban Dân tộc tiến hành thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 (lĩnh vực Dân tộc, tôn giáo). Các Dự thảo Nghị quyết về Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Toàn cảnh phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên trong Ban và đại biểu đã trao đổi, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban và đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ một số nội dung nêu trong dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới cần quan tâm một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 như: Việc rà soát các chính sách hiện hành, kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách, phát huy tối ưu nguồn lực; công tác phối hợp trong xây dựng, thẩm định các chính sách, triển khai thực hiện, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án; tiếp tục giải quyết những vấn đề còn vướng mắc thuộc Đề án 79; công tác quản lý nhà nước trong việc phối kết hợp giữa các ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo;…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Vừ Thị Liên tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết của Ban để trình tại Kỳ họp thứ 7, sắp tới./.

Lò Thị Quyên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135” tại huyện Tủa Chùa
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Họp thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát thực tế công trình đường bê tông bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề: Tình hình triển khai thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh