Ban Dân tộc  

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề năm 2018

Cập nhật ngày 16/05/2018

CTTĐT - Từ ngày 07 - 11/5/2018, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Vừ Thị Liên - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND, ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điên Biên, giai đoạn 2014 - 2017. Đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Nhé; làm việc với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Qua giám sát cho thấy: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản đã tạo điều kiện cho nông dân trên toàn tỉnh được áp dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi chất lượng tốt, sản lượng cao trong sản xuất; giúp người dân tiếp cận được với những thông tin khoa học kỹ thuật, thị trường giống và sản phẩm, từ đó có thể tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn; nhiều mô hình mới có hiệu quả được nhân rộng. Chính sách hỗ trợ một phần kinh phí phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng nguồn thu nhập cho người nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống, đảm bảo an ninh lương thực trong toàn tỉnh. Giai đoạn 2014 - 2017, tổng kinh phí được phân bổ toàn tỉnh gần 89.971 tỷ đồng, các đơn vị, địa phương đã giải ngân hơn 83.333 tỷ đồng, thực hiện được 11/15 nội dung Nghị quyết đề ra. Trong đó, hỗ trợ hơn 1.600 giống cây lương thực như lúa, ngô, đậu tương; hỗ trợ 2.000 bịch nấm các loại. Kết quả thực hiện hỗ trợ nuôi trồng thủy sản đạt gần 1,2 triệu con cá giống các loại, với tổng diện tích hơn 59 ha tại các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé; cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho hơn 1.500 con bò mẹ. Trong 4 năm, toàn tỉnh hỗ trợ phát triển cây ăn quả cho 1 mô hình; hỗ trợ gần 161.000 giống cây trồng phân tán, như lát hoa, mỡ, thông. Hỗ trợ sản xuất cho 65 hộ dân và 1 tập thể tham gia góp đất trồng cao su, với tổng diện tích gần 35 ha. Công tác tập huấn đã tổ chức được khoảng 1.300 lớp về kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, với khoảng 32.000 lượt người tham gia...

.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện hỗ trợ sản xuất của các đơn vị còn nhiều bất cập như: chưa thực hiện hết nguồn vốn hỗ trợ; tỷ lệ giải ngân thấp như TP. Điện Biên Phủ, huyện Nậm Pồ, Mường Ảng; các nội dung hỗ trợ của các huyện chủ yếu tập trung vào giống cây trồng, còn các nội dung hỗ trợ mô hình lớn về chăn nuôi hầu hết chưa thực hiện; chưa quan tâm nhiều đến nâng cao năng lực, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu sản xuất; công tác tuyên truyền còn hạn chế dẫn đến nhiều người dân vẫn đang nhầm lẫn giữa chính sách này với chính sách khác; hầu hết các vùng sản xuất hiện nay đều chưa có quy hoạch vùng sản xuất, mà chủ yếu tự phát với các diện tích nhỏ lẻ, manh mún hoặc có sản phẩm thì không có thị trường tiêu thụ, giá cả bấp bênh; một số đối tượng nuôi có thể phát huy lợi thế phát triển vẫn chưa được bổ sung hỗ trợ, trong khi đó một số sản phẩm đã được hỗ trợ phát triển sản xuất thì chưa hình thành được các chuỗi liên kết tiêu thụ, dẫn đến sản xuất kém hiệu quả, lợi nhuận mang lại chưa cao...

.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với cơ quan thường trực triển khai chính sách, đồng chí Vừ Thị Liên đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần nêu cao trách nhiệm là cơ quan Thường trực thực hiện chính sách, cần có giải pháp chỉ đạo hiệu quả, quyết liệt hơn đối với các đơn vị trực thuộc Sở để người dân được tiếp cận và hiểu hơn về chính sách này, tránh tình trạng nhầm lẫn giữa chính sách này với chính sách khác; cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh; cần tiến hành thanh tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại cơ sở nhằm phát hiện những bất cập, hạn chế để có hướng xử lý kịp thời, từ đó nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ; khảo sát điều kiện thực tế của từng địa phương để áp dụng các loại hình hỗ trợ phù hợp; tham mưu cho UBND tỉnh sơ, tổng kết đánh giá hiệu quả của chính sách sau 4 năm thực hiện./.

Tin, ảnh: Nguyễn Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020"
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 7
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135” tại huyện Tủa Chùa
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Họp thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát thực tế công trình đường bê tông bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà