Ban VH - XH  

Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 02/12/2020

HĐND - Ngày 01/12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, các sở ngành có liên quan.


Tại kỳ họp thứ 16, Ban Văn hóa – Xã hội được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 (lĩnh vực văn hóa - xã hội); Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 (lĩnh vực văn hóa - xã hội); Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Điện Biên; Hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và HSSV trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ nguồn ngân sách của tỉnh giai đoạn 2021- 2025; Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia, bổ sung ý kiến nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, chỉnh sửa số liệu, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 2016-2020, đặc biệt là năm 2020; làm rõ thêm những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các nội dung như hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng, mức chi hoạt động sáng kiến, đào tạo nghề cho lao động nông thôn,…

Kết luận phiên họp, Đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, Ban sẽ nghiên cứu để chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp theo quy định./.

Ngọc Quyên

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh
Ban VHXH giám sát tại huyện Điện Biên Đông
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV
Đoàn giám sát ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội nông dân và Trường cao đẳng nghề Điện Biên
Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8
Ban VHXH - HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tủa Chùa
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng