Hoạt động của HĐND tỉnh  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Cập nhật ngày 13/07/2020

HĐND - Sáng 11/7/2020, Đồng chí Vùi Văn Nguyện, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan.


Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo thẩm tra gồm: Báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp nhu cầu dự kiến đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; các dự thảo nghị quyết: Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên…

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, các đại biểu đã đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khiến cho việc thực hiện dự toán thu gặp nhiều khó khăn…

Đối với nội dung Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cơ bản các đại biểu nhất trí; đồng thời thảo luận làm rõ một số nguyên nhân dẫn đến số thuế còn tồn đọng, hụt thu ngân sách…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tiếp thu một số ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, Ban sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban và Dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh theo quy định./.

Tin, ảnh: Thúy Chinh

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Dân tộc HĐND nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Pháp chế nhất trí trình HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ cho một số đối tượng làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tại thị xã Mường Lay
HĐND tỉnh họp kỳ thứ 13 (bất thường) thông qua 08 nghị quyết về chủ trương đầu tư và công tác nhân sự
Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
HĐND tỉnh Điện Biên họp trực truyến xem xét, quyết định nội dung có tính cấp bách, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh
Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh thông qua 24 Nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12
Tin Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra kỳ 9