Hoạt động của HĐND tỉnh  

Điện Biên: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước

Cập nhật ngày 16/07/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp, các đại biểu nghe UBND tỉnh báo báo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh. UBND tỉnh trình tờ trình đề nghị thông qua Danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh…


Đ/c Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo báo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm tại kỳ họp

Theo báo cáo của UBNĐ tỉnh, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 5.334,56 tỷ đồng, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.198,4 tỷ đồng, tăng 2,94%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.238,2 tỷ đồng, tăng 6,23%; khu vực dịch vụ đạt 2.765,4 tỷ đồng, tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 23,18%, giảm 1,33%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 29,2%, tăng 0,01%, khu vực dịch vụ chiếm 45,53%, tăng 1,3%. Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 4.863 tỷ 837 triệu đồng, đạt 53,26% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 531.322/1.078.094 triệu đồng, bằng 52,65% dự toán trung ương giao và 49,28% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.123 tỷ 235 triệu đồng, đạt 45,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước thực hiện: 348 tỷ 360 triệu đồng, đạt 49,33% so với dự toán giao. Chi thường xuyên ước thực hiện 3.117 tỷ 721 triệu đồng, đạt 50,63%  dự toán HĐND tỉnh giao.

Tình hình lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại trên thị trường 6 tháng đầu năm 2018 tương đối ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 1,37%. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2018 đạt5.222tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm, đã có trên 490 ngàn lượt khách đến Điện Biên, bằng 72,1% so với kế hoạch năm, tăng 1,57 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 94 ngàn lượt, đạt 63% kế hoạch năm, tăng 1,7 lần so với năm trước. Qua đánh giá của VCCI về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh đạt 60,57 điểm, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố (tăng 05 bậc so với năm 2016). Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2017 tỉnh Điện Biên đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh đạt 24/63, tỉnh thành phố tăng 18 bậc (năm 2016 là 42/63). 

Tuy nhiên một số lĩnh vực còn thấp như: tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp, thủy sản mới đạt 2,94% (kế hoạch giao 4,76%); khu vực công nghiệp - xây dựng mới đạt 6,23% (kế hoạch giao 9,7%). Một số chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng đạt dưới 50% kế hoạch; Tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vẫn còn; Công tác kêu gọi thu hút các nguồn vốn, dự án đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế như: thủy điện, cơ sở hạ tầng, chăn nuôi, du lịch mặc dù đã được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tuy nhiên kết quả chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đ/c Trần Văn Sơn, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và thông báo khái quát kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV. Phát biểu tại phiên họp đồng chí nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề như: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch, xác định rõ nguyên nhân hạn chế tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ yếu; yêu cầu các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, một số chỉ tiêu đạt thấp so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân…?.

Đồng chí Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong thực hiện trách nhiệm được giao; thảo luận, quyết định một số nội dung như: thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2018; các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cạnh tranh hành chính… Tiếp thu, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tăng cường giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lê Hùng

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với HĐND tỉnh Luong Prabang, nước CHDCND Lào
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Điện Biên và HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ
Thường trực HĐND tỉnh giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ
Nhiều chế độ chính sách với người nghèo được trình HĐND xem xét
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông, Mường nhé
Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Hội thảo với Đoàn ĐBQH khu vực IV, khu vực VI và HĐND các tỉnh Luông Pha Bang, U Đôm Xay, nước CHDCND Lào
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ