Hoạt động giám sát  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Công thương

Cập nhật ngày 27/09/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 25/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại Sở Công thương.


Theo báo cáo của Sở Công thương: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020, được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 802/QĐ-UBND, ngày 22/10/2014 và Phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 660/QĐ-UBND, ngày 08/8/2018 với nội dung và quy mô dự án: xây dựng hệ thống lưới điện cấp điện cho 12.953 hộ thuộc 276 thôn bản trên địa bàn 81 xã, thuộc 08 huyện (gồm: Điện Biên, Tủa Chùa, Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ); xây dựng mới hệ thống lưới điện gồm đường dây trung áp 35kV: 487 km; hệ thống các trạm biến áp 35/0,4kV: 206 trạm/10.796 kVA; đường dây hạ áp: 605 km; công tơ: 12.953 cái.      Tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án giai đoạn 2015-2020 là 316.159/841.000 triệu đồng (trong đó: NSTW: 143.159 triệu đồng; NSĐP: 53.000 triệu đồng; nguồn vốn do EU tài trợ là 120.000 triệu đồng) đáp ứng được 37,59% tổng nhu cầu vốn, còn lại chưa được phê duyệt nguồn vốn. Tổng số vốn dự kiến bố trí cho dự án đến hết năm 2018 là 154.000 triệu đồng đạt 18,3% so với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 841.000 triệu đồng. Đến nay, Sở Công thương đã triển khai thực hiện 7 gói thầu xây lắp, trong đó đã hoàn thành 5 gói (16, 17, 18, 19, 20). Sở đã bàn giao toàn bộ các công trình lưới điện trên cho Công ty Điện lực Điện Biên tiếp nhận, tổ chức quản lý vận hành và bán điện cho các hộ dân. Các công trình thuộc dự án đã hoàn thành xây dựng, đang hoàn thiện thủ tục để quyết toán. Còn lại 2 gói thầu số: 21, 22 trên địa bàn huyện Nậm Pồ đang triển khai, thực hiện.

Qua giám sát cho thấy, dự án đã hoàn thành, cấp điện cho 1.011 hộ dân thuộc 19 bản trên địa bàn 03 xã (Huổi Lếch - Mường Nhé, Huổi Mí - Mường Chà, Pú Xi - Tuần Giáo) bằng nguồn vốn của dự án. Ngoài ra, một phần danh mục của dự án được đầu tư bằng nguồn vốn khác, đã cấp điện cho khoảng 2.273 hộ dân thuộc 53 thôn bản trên địa bàn 27 xã. Hiện nay còn 9.669 hộ dân chưa được cấp điện thuộc 204 thôn bản trên địa bàn 83 xã. Việc triển khai, thực hiện dự án cơ bản được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân thuộc dự án. Chất lượng nguồn điện cung cấp từ các công trình lưới điện đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Hiệu quả sau đầu tư đã phục vụ lợi ích chung về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao của tỉnh.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Vùi Văn Nguyện - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Công thương trong triển khai, thực hiện dự án nhất là đã bám sát các quy định về trình tự đầu tư dự án để triển khai, thực hiện; đồng thời tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Sở để xem xét, tổng hợp vào Báo cáo giám sát theo quy định./.

Mạnh Thắng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Điện Biên Phủ và Ban quản lý chợ Trung tâm I
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
Giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân tại UBND thành phố Điện Biên Phủ
Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Mường Lay
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Mường Lay
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo