Hoạt động giám sát  

Giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân tại UBND thành phố Điện Biên Phủ

Cập nhật ngày 02/09/2018

CTTĐT - Ngày 30/8/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân tại UBND thành phố Điện Biên Phủ. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và một số Sở, ngành, đơn vị liên quan.


Đoàn giám sát đã tập trung xem xét trình tự, thủ tục, kết quả giải quyết đơn của các công dân: Chu Thị Thìn, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh; Phạm Thị Dựng, tổ dân phố 12, phường Thanh Bình; Đỗ Văn Hưng, tổ dân phố 10, phường Thanh Trường và tiến độ thực hiện kiểm tra, rà soát của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 cá nhân trên diện tích 233,63m2 đất nhà kho của Công ty cổ phần Bia kinh doanh và tổng hợp tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị UBND thành phố giải trình, làm rõ một số nội dung trong Báo cáo kết quả giải quyết đơn của các công dân trên, chỉ ra được những hạn chế, nguyên nhân các vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, từ đó đã dẫn đến tình trạng đơn thư kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Vùi Văn Nguyện đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ báo cáo, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết đơn thư của các công dân và trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh theo yêu cầu của đoàn giám sát, trong đó: Đối với kiến nghị của bà Chu Thị Thìn: Đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ tập trung thực hiện theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 và Thông báo số 37/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp kịp thời nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc trong năm 2018. Đối với việc cấp đất tái định cư cho 02 hộ gia đình: Bà Phạm Thị Dựng, ông Đỗ Văn Hưng, đề nghị UBND thành phố tiến hành rà soát tất cả các trường hợp đủ điều kiện cấp đất tái định cư đã được phê duyệt nhưng chưa được giao đất trên địa bàn thành phố, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND thành phố sớm thực hiện việc giao đất cho các hộ dân, nhất là đối với hộ gia đình bà Phạm Thị Dựng, ông Đỗ Văn Hưng hoặc đề xuất các phương án cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân, tránh để tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 cá nhân trên diện tích 233,63m2 đất nhà kho của Công ty cổ phần Bia kinh doanh và tổng hợp tỉnh Điện Biên, đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ hoàn thành việc truy thu nghĩa vụ tài chính đối với ông Mai Trọng Quang chủ sở hữu Giấy CNQSDĐ số H08573/QSDĐ ngày 06/6/2007, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh trước ngày 30/11/2018./.

Đỗ Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Mường Lay
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Mường Lay
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mường Nhé
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Nhé
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh