Hoạt động giám sát  

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo

Cập nhật ngày 29/05/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 28-29/5/2018, tổ giám sát số 1 do đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát trực tiếp Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo và một số xã: Phình Sáng, Ta Ma, Mường Khoong, Tỏa Tình, Quài Nưa, Tênh Phông, làm việc với UBND huyện Tuần Giáo.


Qua giám sát cho thấy: Việc thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành phần đất lâm nghiệp có rừng tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng diện tích đã rà soát 57.241,24 ha (diện tích có rừng 36.184,02 ha; diện tích không có rừng 21.057,22 ha), UBND huyện đã cấp 1.092 giấy chứng nhận giao đất, giao rừng cho 1.022 chủ rừng (gồm: 01 tổ chức, 165 cộng đồng dân cư và 856 hộ gia đình) với diện tích 37.890,88 ha. Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực cho người dân trong việc tích cực bảo vệ, phát triển rừng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp để làm nương ở một số nơi, có bản chưa nắm rõ ranh giới rừng được giao quản lý; một số xã mới tách như: Rạng Đông, Ta Ma, Mường Mùn, Pú Xi vẫn còn tình trạng người dân xã này quản lý rừng trên địa bàn xã khác; việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP và Quyết định số 520/QĐ-UBND để cấp đổi giấy chứng nhận mới còn có sự nhầm lẫn, sai sót. Một số khu vực đất lâm nghiệp có rừng chưa tiến hành giao được vì còn xảy ra tranh chấp giữa các hộ gia đình. Số liệu về diện tích rừng giữa Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và các xã chưa có sự thống nhất; chưa thực hiện cắm mốc giữa 3 loại rừng.

 Đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Tuần Giáo

Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả như sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt được mức tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng nông - lâm - nghiệp - thủy sản tăng bình quân 3% năm; sản lượng đạt 36.630,5 tấn, tăng 2.144,1 tấn so với năm 2015, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đã được nâng cao; trong chăn nuôi duy trì tốc độ tăng đàn bình quân đạt trên 4%/năm. Sản xuất nông nghiệp của huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng lương thực - thực phẩm... Tuy nhiên, trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch nội bộ ngành còn chậm; đối với cây trồng kém hiệu quả cần phải chuyển đổi sang cây trồng khác còn chưa linh hoạt; thiếu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với doanh nghiệp. Sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trên thị trường thấp, tiêu thụ khó khăn. Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, quy mô sản xuất một số loại cây trồng còn nhỏ lẻ, chưa xác định được các sản phẩm chủ lực gắn với lợi thế vùng, địa phương để tập trung chỉ đạo thực hiện. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

Kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện, đồng chí Giàng Thị Hoa đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp tục tiến hành rà soát, tập trung chỉ đạo thực hiện, khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong việc giao đất, giao rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng; xác định rõ cây con chủ lực của huyện... Đồng chí cũng ghi nhận một số kiến nghị của huyện để tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Thu Hiền

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mường Nhé
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Nhé
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh
Năm 2018 huyện Điện Biên Đông sẽ hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho 261 đối tượng người có công
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Tuần Giáo
Giám sát Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã Pú Nhung, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
HĐND tỉnh giám sát tại xã Na Son và thị trấn Điện Biên Đông