Hoạt động giám sát  

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Cập nhật ngày 30/05/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 29/5, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tổ giám sát số 2, do đồng chí Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tại Sở Tài chính.


 

 

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách hỗ trợ của Trung ương và các nguồn hỗ trợ khác, giai đoạn 2015 - 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện cơ bản các mục tiêu đề ra; tổ chức thẩm định các dự án, nhiệm vụ đầu tư đã được phê duyệt với tổng số các nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông lâm nghiệp để thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là 984.943 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã bố trí 126.420 triệu đồng, vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đã bố trí 547.637 triệu đồng, vốn Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã bố trí đầu tư cho lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 146.411 triệu đồng, vốn Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé đã bố trí đầu tư cho lĩnh vực nông - lâm - nghiệp thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là 60.474 triệu đồng, vốn dự phòng ngân sách Trung ương đã thực hiện bố trí đầu tư cho lĩnh vực nông, lâm nghiệp thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là 77.000 triệu đồng. Từ năm 2015 - 2018đã thực hiện cấp phép cho 14 dự án đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp với tổng mức vốn đầu tư theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Điện Biên là 1.756.000 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được vẫn còn một số hạn hế đó là: nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp so với yêu cầu; cân đối ngân sách còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh còn ở mức thấp, chậm được cải thiện...

Giám sát tại Sở Tài chính cho thấy, thực hiện Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh, trên cơ sở báo cáo nhu cầu kinh phí, của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở đã thẩm định, tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện việc giao đất, giao rừng cho các đơn vị theo quy định. Hàng năm,vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách năm sau, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành xây dựng dự toán thu chi ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh trong đó có nội dung đánh giá kết quả thực hiện đối với các chính sách thuộc đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của năm hiện hành và xây dựng dự toán năm sau; công tác quyết toán hàng năm thực hiện theo quy định. Sở đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách nông nghiệpGiai đoạn 2013-2017, Sở đã tham mưu cho tỉnh phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền là 48.696 triệu đồng; kinh phí các đơn vị báo cáo thực hiện: 46.022,8 triệu đồng; kinh phí nộp trả theo kết luận kiểm toán ngân sách năm 2017: 4,06 triệu đồng; kinh phí còn dư: 2.669,14 triệu đồng (trong đó huyện Điện Biên Đông dư 1.227,3 triệu đồng, huyện Nậm Pồ 822 triệu đồng). Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2018, sở tham mưu cho tỉnh phân bổ 1.157.318 triệu đồng; tổng kinh phí ước thực hiện đến quý I năm 2018 là 814.063 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo 02 Sở đã giải trình, làm rõ thêm yêu cầu của các thành viên trong đoàn giám sát về chênh lệch số liệu phân bổ kinh phí; cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ thực hiện các mô hình, đề án trên địa bàn tỉnhđề xuất,kiến nghị của huyện Mường Chà còn thiếu gần 900 triệu đồng thực hiện Kế hoạch 388/KH-UBND của UBND tỉnh; 6,7 tỷ thực hiện Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh; những thuận lợi, khó khăn trong việc tham mưu cho UBND tỉnh;những tồn tại hạn chế, đề xuất kiến nghị

Kết luận tại các buổi làm việccác đồng chí Tổ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của các s trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo bổ sung, đánh giá cụ thể về quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện huy động các nguồn lực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 - 2018 trên địa bàn tỉnh; đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phối kết hợp với các đơn vị liên quan rà soát khối lượng,diện tích giao đất, giao rừng đã hoàn thành của các địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí kịp thời; dự toán kinh phí trong những năm tới để thực hiện việc giao đất, giao rừng đối với 27.635 ha đất có rừng chưa giao, 408.319 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng; duy trì công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kinh phí của các đơn vị; đôn đốc việc quyết toán cấp huyện, trong đó quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch 388/KH-UBND của UBND tỉnhthực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp đảm bảo theo quy định./.

Thu Hiền - Mạnh Thắng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mường Nhé
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Nhé
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh
Năm 2018 huyện Điện Biên Đông sẽ hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho 261 đối tượng người có công
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Tuần Giáo
Giám sát Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã Pú Nhung, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo